Print Thứ Năm, 14/11/2019 09:21

Sau hơn 3 năm triển khai thực hiện Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ về quản lý và sử dụng con dấu, các văn bản hướng dẫn thi hành của Bộ Công an, Công an thành phố đã tham mưu Thành ủy, UBND thành phố ban hành nhiều văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện và đã đạt được nhiều kết quả đáng kể, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, phát triển kinh tế xã hội cũng như công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với các hành vi vi phạm, xử lý nghiêm các vụ việc vi phạm các quy định về quản lý và sử dụng con dấu.

Tuy nhiên, thực tế hiện nay cho thấy, ở một số địa phương vẫn còn xảy ra các vụ việc có liên quan đến làm giả giấy tờ, tài liệu, con dấu của các cơ quan, tổ chức, mua bán dưới nhiều hình thức như giao bán qua mạng xã hội, lập trang web, gửi tin nhắn vào số điện thoại cá nhân. Mặt khác, việc quản lý và sử dụng con dấu của một số cơ quan, tổ chức chưa được chặt chẽ, dẫn đến tình trạng đóng dấu sai quy định, không đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, vi phạm pháp luật về quản lý và sử dụng con dấu.

Để chấn chỉnh tình trạng trên và nâng cao hiệu quả công tác đăng ký, quản lý sử dụng con dấu, UBND thành phố yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện triển khai thực hiện tốt các nội dung: Thực hiện nghiêm túc công tác đăng ký, quản lý và sử dụng con dấu theo đúng quy định tại Nghị định số 99/2016/NĐ-CP và các văn bản pháp luật có liên quan; thường xuyên tổ chức kiểm tra việc quản lý, sử dụng con dấu; ban hành quy chế về việc quản lý và sử dụng con dấu của cơ quan, tổ chức. Phối hợp với các cơ quan báo, đài, thông tin truyền thông, các đơn vị chức năng trong công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng con dấu để các cơ quan, tổ chức và nhân dân biết, thực hiện.

Đặc biệt, cần phát huy vai trò, trách nhiệm của người dân trong việc phát hiện, tố giác, kịp thời cung cấp thông tin cho cơ quan Công an khi phát hiện các dấu hiệu vi phạm có liên quan đến giấy tờ, tài liệu, con dấu; tuyên truyền về hậu quả của việc mua bán, sử dụng các loại giấy tờ, bằng cấp giả để người dân không tham gia mua bán, sử dụng các loại giấy tờ, bằng cấp giả.

UBND thành phố yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung trên. Giao Công an thành phố phối họp với Văn phòng UBND thành phố hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các Sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố, UBND các quận, huyện thực hiện; tổng hợp, báo cáo UBND thành phố.

LHT

Nguồn: Haiphong.gov.vn

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Tăng cường nâng cao hiệu quả công tác quản lý và sử dụng con dấu
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác