Print Thứ Bảy, 26/01/2019 18:26

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng vừa ký ban hành Công điện số 14/CĐ-CT ngày 5/10/2018 về việc tăng cường thực hiện một số giải pháp cấp bách, trọng tâm chuẩn bị nội dung làm việc với Đoàn thanh tra của Ủy ban Châu Âu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Tại Công điện, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện khẩn trương triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm: Tổ chức quán triệt sâu rộng và triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 13/12/2017; Công điện số 1275/CĐ-TTg ngày 19/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ và văn bản hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tổng cục Thủy sản về khai thác IUU.

Rà soát, triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ đã được UBND thành phố giao. Chủ động phối hợp với các cơ quan truyền thông tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định để các tổ chức, cá nhân hoạt động thủy sản trên địa bàn thành phố biết và thực hiện.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát hoạt động nghề cá trên biển; giám sát chặt chẽ tàu cá hoạt động trên biển theo quy định của Luật Thủy sản năm 2017; kiểm soát chặt chẽ việc ghi nhật ký khai thác, báo cáo khai thác; thực hiện nghiêm công tác xác nhận, chứng nhận, truy xuất nguồn gốc sản phẩm thủy sản theo quy định.

Điều tra, xử lý hành vi môi giới, đầu tư cho tàu cá, ngư dân Hải Phòng khai thác hải sản trái phép tại vùng biển nước ngoài; tổ chức đưa tàu cá, ngư dân bị nước ngoài bắt giữ về Việt Nam không đúng quy định.

haiphong.gov.vn 6/10/2018

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Tăng cường một số giải pháp cấp bách, trọng tâm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác