Print Thứ Tư, 15/04/2020 17:06 Gốc

Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng vừa ban hành Công văn số 81-CV/TW ngày 20/3/2020 về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định.

Theo đó, người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp đề cao trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo công tác phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định; triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. Tạo sự thống nhất cả về nhận thức và hành động, coi đây là nhiệm vụ ưu tiên, cấp bách, quyết tâm gỡ cảnh báo “Thẻ vàng”, phát triển nghề cá bền vững.

Triển khai thực hiện nghiêm Luật Thủy sản và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, các quy định quản lý liên quan đến chống khai thác hản sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định.

Đồng thời, quản lý chặt chẽ hoạt động của các tàu cá, tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, chấm dứt tình trạng tàu cá vi phạm khai thác hải sản ở vùng biển nước ngoài thời điểm kiểm tra lần thứ 3 của Đoàn thanh tra của Ủy ban Châu Âu kiểm tra tại Việt Nam (tháng 5/2020). Tập trung điều tra, xử lý dứt điểm hành vi môi giới, móc nối đưa tàu cá Việt Nam đi khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài. Xử lý nghiêm các hành vi cố tình vi phạm khai thác hải sản ở vùng biển nước ngoài và vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định dưới mọi hình thức. Chuẩn bị nội dung, kế hoạch chi tiết, bố trí các điều kiện cần thiết để tiếp đón, làm việc với các đoàn thanh tra của Ủy ban Châu Âu sang kiểm tra tại Việt Nam.

Tài liệu đính kèm tải tại đây 81-CV TW

(Nguồn: sotttt.haiphong.gov.vn)

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống  khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác