Print Thứ Ba, 03/01/2023 13:00 Gốc

Sáng 3/1, Ban Chỉ đạo của Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TU “về xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong các loại hình doanh nghiệp ngoài nhà nước, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập” tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022; triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Đồng chí Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo của Thành ủy, thành viên Tổ công tác giúp việc Ban Chỉ đạo và lãnh đạo các quận ủy, huyện ủy, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố, Đảng ủy Khu kinh tế Hải Phòng.

Đồng chí Đào Trọng Đức, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy phát biểu tại Hội nghị.

Năm 2022, Ban Chỉ đạo của Thành ủy và các cấp ủy trực thuộc Thành ủy khu vực tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TU với nhiều cố gắng, nỗ lực, chú trọng phát triển tổ chức đảng, các tổ chức đoàn thể trong doanh nghiệp ngoài nhà nước, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập; cụ thể hóa Nghị quyết bằng các chương trình, kế hoạch công tác; đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức, đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Coi trọng công tác xây dựng, củng cố tổ chức đảng, đoàn thể vững mạnh và thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên, đoàn viên, hội viên. Tập trung chỉ đạo khảo sát, xác định đơn vị có điều kiện thành lập tổ chức đảng, đoàn thể và làm tốt công tác tuyên truyền, vận động thành lập tổ chức đảng, tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên, hội thanh niên.

Thực hiện chỉ tiêu thành lập tổ chức đảng, đoàn thể đều vượt chỉ tiêu kế hoạch: Thành lập được 47 tổ chức đảng (47/42=111,9% kế hoạch), có 16/16 đảng bộ đã hoàn thành và vượt chỉ tiêu thành lập tổ chức đảng được giao, trong đó có 4/16 đảng bộ vượt chỉ tiêu. Thành lập 188 tổ chức công đoàn, trong đó các quận, huyện và Khu Kinh tế được giao chỉ tiêu, đã thành lập được 174 tổ chức công đoàn (174/141=123,4% kế hoạch); ngoài ra, các công đoàn ngành thành lập được 14 tổ chức công đoàn, có 6 đơn vị vượt chỉ tiêu được giao. Thành lập 48 tổ chức đoàn, hội thanh niên (48/41=117,07% kế hoạch), có 15/16 đơn vị đã hoàn thành và vượt chỉ tiêu thành lập tổ chức đoàn, hội liên hiệp thanh niên, trong đó có 5 đơn vị vượt chỉ tiêu.

Công tác kết nạp đảng viên, đoàn viên, hội viên được quan tâm: Kết quả kết nạp đảng viên vượt chỉ tiêu (449/350=128,3%), trong đó có 6 chủ doanh nghiệp tư nhân được kết nạp vào Đảng, có 16/16 đảng bộ đã hoàn thành và vượt chỉ tiêu kết nạp đảng viên cả năm, 10/16 đảng bộ vượt chỉ tiêu. Kết quả phát triển đoàn viên, hội viên thanh niên đạt 241,21% kế hoạch (1.071/444).

Đồng chí Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy phát biểu kết luận Hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đánh giá, năm 2022, việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TU đã có quyết tâm cao hơn, các chỉ tiêu đều đạt kết quả hoàn thành và vượt kế hoạch đề ra. Các cấp ủy đã quan tâm, chỉ đạo sát sao, qua đó có nhiều mô hình, cách làm hay, chủ động, sáng tạo trong triển khai Nghị quyết.

Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2023, đồng chí Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị Ban Chỉ đạo và các ban, ngành thành phố tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo để thực hiện chỉ tiêu về thành lập tổ chức đảng, đoàn thể và phát triển đảng viên, đoàn viên, hội viên theo Nghị quyết số 28-NQ/TU, trong đó xác định rõ trách nhiệm của cơ quan thường trực, cơ quan giúp việc Ban Chỉ đạo và các cấp ủy. Ban Tuyên giáo các cấp, cơ quan báo chí, các sở, ngành tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TU. Việc triển khai Nghị quyết 28-NQ/TU cần có sự thay đổi nhận thức, cách thức tổ chức, tránh hình thức và phải đi vào hoạt động thực chất; gắn việc phát triển với xây dựng, củng cố; quan tâm tập huấn công tác đảng, bồi dưỡng, đào tạo lý luận chính trị cho các đảng viên, cán bộ cấp ủy cơ sở. Chú trọng các biện pháp củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng, đoàn thể; đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ…

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nêu rõ, thời gian tới, Ban Chỉ đạo sẽ tập trung chỉ đạo triển khai, tăng cường việc gặp gỡ, đối thoại giữa các cấp ủy với lãnh đạo tổ chức đoàn thể, chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ, hợp tác xã, qua đó lắng nghe, kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh ổn định, nâng cao hơn nữa vai trò lãnh đạo của Đảng.

Hoàng Tùng

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chỉ tiêu về thành lập tổ chức đảng, đoàn thể và phát triển đảng viên, đoàn viên, hội viên theo Nghị quyết số 28-NQ/TU
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác