Print Thứ Bảy, 26/01/2019 16:59

Sở Thông tin và Truyền thông vừa có văn bản gửi Văn phòng đại diện, phóng viên thường trú các cơ quan báo chí Trung ương và tỉnh bạn; các cơ quan báo chí thành phố; Cổng Thông tin điện tử thành phố; Phòng Văn hóa – Thông tin các quận, huyện; Đài Truyền thanh các quận, huyện; Cổng tin tức thành phố về vệc tuyên truyền chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong việc chấp hành pháp luật về ngân sách nhà nước.

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các đơn vị phối hợp tuyên truyền nội dung Chỉ thị số 27/CT-UBND ngày 27/12/2018 của ủy ban nhân dân thành phô và các thông tin liên quan.

Xem toàn văn chỉ thị tại đây

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong việc chấp hành pháp luật về ngân sách nhà nước
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác