Print Thứ Bảy, 26/01/2019 21:31

Chiều 31/10, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Xuân Bình chủ trì buổi làm việc về việc sử dụng Hệ thống một cửa điện tử; việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn thành phố. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương liên quan.


Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Xuân Bình chỉ đạo tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, Văn phòng UBND thành phố báo cáo kết quả công tác kiểm tra việc sử dụng Hệ thống một cửa điện tử; việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn thành phố tại 7 đơn vị gồm: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, quận Kiến An, huyện An Dương, huyện An Lão, huyện Cát Hải.

Qua đánh giá báo cáo và lắng nghe kiến nghị của các đại biểu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Xuân Bình khẳng định: Công tác CCHC, xây dựng chính quyền kiến tạo, liêm chính là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước; Thành ủy, HĐND, UBND thành phố rất quan tâm và nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Trung ương và Chính phủ. Qua quá trình triển khai, Văn phòng UBND thành phố, các sở, ngành, địa phương đã từng bước quan tâm thực hiện công tác CCHC, xây dựng chính quyền điện tử, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 cho người dân và doanh nghiệp. Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế, việc tổ chức thực hiện tại các đơn vị chưa hiệu quả, còn chậm và chưa đầy đủ theo yêu cầu chỉ đạo của thành phố, cần nghiêm túc rút kinh nghiệm.

Phó Chủ tịch Thường trực yêu cầu Sở TT&TT phối hợp Văn phòng UBND thành phố, Sở Nội vụ khẩn trương tăng cường kiểm tra việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 ở các sở, ngành, địa phương với một số nội dung chính: Kiểm tra tính phù hợp, tương thích của hạ tầng kỹ thuật trên thực tế; kiểm tra việc triển khai thực tế của thủ trưởng, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ở các đơn vị; kiểm tra công tác tuyên truyền, hướng dẫn cho người dân và doanh nghiệp; kiểm tra những công việc đã được triển khai thực tế. Báo cáo UBND thành phố kết quả kiểm tra trong nửa đầu tháng 11/2018; đồng thời, bám sát văn bản chỉ đạo của Trung ương để triển khai việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. Sở TT&TT chủ trì, phối hợp Văn phòng UBND thành phố và Bưu điện thành phố tổ chức đánh giá việc trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích để triển khai trong thời gian tới. 

Về việc triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, Phó Chủ tịch Thường trực nhấn mạnh, đây là vấn đề lớn của thành phố, liên quan đến công tác tổ chức bộ máy, cán bộ, xác định chức năng nhiệm vụ của một đầu mối quan trọng là bộ phận Một cửa… Phó Chủ tịch Thường trực ghi nhận và đánh giá cao Văn phòng UBND thành phố và các sở, ngành liên quan đã có những nghiên cứu đề xuất triển khai ban đầu; bám sát chỉ đạo của Trung ương, chủ động đề xuất với các cấp có thẩm quyền để xác định mô hình, chức năng nhiệm vụ của bộ máy thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính của thành phố trong thời gian tới. Nhấn mạnh Hải Phòng quyết tâm không đi chậm trong việc này, Phó Chủ tịch Thường trực yêu cầu, các sở ngành cần tham mưu chuẩn bị đầu tư cơ sở vật chất và nguồn nhân lực để triển khai hiệu quả Nghị định.

Phó Chủ tịch Thường trực yêu cầu thủ trưởng của các sở, ban, ngành, địa phương cần rà soát lại, quan tâm nhiều hơn và triển khai trên thực tế công tác CCHC, xây dựng chính quyền kiến tạo, liêm chính nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố, phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Tô Thành – haiphong.gov.vn 31/10/2018 

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Tăng cường kiểm tra việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác