Print Thứ Ba, 23/07/2019 15:48

Sáng 22-7, Ban Chỉ đạo thành phố xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tổ chức hội nghị giao ban công tác xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH Hải Phòng, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH Hải Phòng, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì hội nghị

Trong 6 tháng năm 2019, việc thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) gắn với chủ đề năm của thành phố “Tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách – Đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh” và chủ đề công tác dân vận toàn quốc năm 2019 “Năm Dân vận chính quyền” đã được cấp ủy, chính quyền từ thành phố đến cơ sở, Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC các cấp quan tâm chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn triển khai thực hiện với nhiều biện pháp, cách làm cụ thể, thiết thực, góp phần thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của thành phố.

Dân chủ trực tiếp, dân chủ gián tiếp được phát huy thông qua đổi mới hoạt động giám sát của HĐND các cấp, MTTQ và các đoàn thể chính trị – xã hội, đối thoại của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân. Việc thực hiện QCDC ở cơ sở đã huy động có hiệu quả nguồn lực từ nhân dân, góp phần thúc đẩy kinh tế – xã hội thành phố tiếp tục phát triển mạnh, đúng hướng trong 6 tháng đầu năm 2019.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện QCDC ở cơ sở trong 6 tháng đầu năm còn một số hạn chế, yếu kém cần khắc phục như: một số địa phương, đơn vị, doanh nghiệp chưa khắc phục những hạn chế trong việc xây dựng kế hoạch thực hiện QCDC, tiến độ xây dựng và phê duyệt kế hoạch chậm, nội dung thiếu cụ thể, chưa gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; công tác phổ biến, tuyên truyền thực hiện dân chủ ở một số địa phương, cơ quan, đơn vị chưa có nhiều đổi mới về nội dung, hình thức thực hiện so với năm 2018; người đứng đầu một số cơ quan, đơn vị chưa thực sự quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện QCDC trong đơn vị…

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Nghĩa ghi nhận những kết quả đã đạt được trong công tác xây dựng, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; nhất trí với 6 nhóm nhiệm vụ cụ thể trong 6 tháng cuối năm 2019.

Đồng chí đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể… tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, phát luật của nhà nước về QCDC; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của các cơ quan chức năng, kịp thời chấn chỉnh những địa phương chưa nghiêm túc thực hiện QCDC; chú trọng phát hiện mô hình hay, cách làm hiệu quả, kịp thời tuyên truyền, biểu dương kịp thời để tạo hiệu ứng tốt, tính lan tỏa, nhân rộng trên các lĩnh vực.

Đồng thời, đề nghị Ban Chỉ đạo, các thành viên đại diện cho các ngành, chức năng tăng cường nắm bắt tình hình thực hiện các địa phương, đơn vị , doanh nghiệp; qua đó đề xuất, tham mưu cho Thành ủy ban hành các văn bản chỉ đạo kịp thời về xây dựng và thực hiện QCDC.

NP

Nguồn. ANHP

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác