Print Thứ Bảy, 26/01/2019 19:50

Nhằm hỗ trợ kịp thời công tác điều phối, ứng cứu sự cố an toàn thông tin xảy ra đối với hệ thống, dịch vụ công nghệ thông tin của các cơ quan đơn vị, sáng 03/8, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Cục An toàn thông tin – Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức khai giảng khóa đào tạo, tập huấn nâng cao kiến thức về đảm bảo an toàn thông tin cho các cán bộ chuyên trách CNTT trên địa bàn thành phố.

Quang cảnh buổi tập huấn

Nội dung khóa đào tạo tập trung vào các vấn đề: hướng dẫn xác định, các yêu cầu đảm bảo, cách kiểm tra, đánh giá hệ thống thông tin và cấp độ an toàn hệ thống thông tin; một số giải pháp giám sát hệ thống thông tin; hướng dẫn kiểm soát và xử lý sự cố an toàn thông tin; hướng dẫn thực hành điều tra phân tích và xử lý sự cố mã độc…

Sau khóa học, các cán bộ chuyên trách CNTT sẽ nắm bắt được các yêu cầu, đảm bảo đánh giá được an toàn thông tin theo cấp độ tại đơn vị, quy trình xử lý sự cố an toàn thông tin, từ đó chủ động tham mưu với lãnh đạo đơn vị ban hành quy trình nội bộ nhằm nâng cao công tác an toàn thông tin trong đơn vị. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành các quy định về đảm bảo an ninh, an toàn thông tin cho các cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị.

N.V

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Tăng cường kiểm soát và xử lý sự cố an toàn thông tin
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác