Print Thứ Hai, 04/03/2019 09:19

UBND thành phố vừa có Chỉ thị về tăng cường trách nhiệm của các cấp, các ngành trong công tác kiểm soát tải trọng phương tiện giao thông trên địa bàn thành phố.

Trong thời gian qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể đã có nhiều cố gắng, nỗ lực chỉ đạo triển khai thực hiện các giải pháp kiểm soát tải trọng phương tiện trên địa bàn thành phố; từng bước tác động mạnh đến các doanh nghiệp vận tải hàng hóa, chủ hàng, chủ xe, lái xe chấp hành nghiêm các quy định về vận tải đường bộ. Hiện nay, tình trạng phương tiện chở hàng quá trọng tải cho phép tham gia giao thông đã giảm đáng kể, tạo lòng tin cho đa số doanh nghiệp, hiệp hội, chủ xe, lái xe và nhân dân, góp phần bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và giảm tai nạn giao thông trên địa bàn. Tuy nhiên, tình trạng phương tiện chở hàng vượt quá tải trọng cho phép vẫn còn diễn biến phức tạp, .một số chủ hàng, chủ xe, lái xe, doanh nghiệp đầu mối bốc xếp hàng hóa còn để xảy ra phương tiện chở hàng quá tải trọng lưu thông trên địa bàn thành phố.

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện, xã, phường, thị trấn tập trung chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, tăng cường trách nhiệm trong công, tác kiểm soát tải trọng phương tiện cơ giới đường bộ. Ban An toàn giao thông thành phố Chủ trì theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện nghiêm các chỉ đạo của ủy ban nhân dân thành phố về công tác kiểm soát tải trọng phương tiện.

Sở Giao thông vận tải là cơ quan thường trực của Ban An toàn giao thông thành phố, theo dõi, đôn đốc các Sở, ngành, địa phương thực hiện công tác kiểm soát tải trọng phương tiện; Triển khai thực hiện các chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải, Tổng cục Đường bộ Việt Nam, ủy ban nhân dân thành phố về tăng cường kiểm soát tải trọng phương tiện giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố; Chỉ đạo Thanh tra giao thông tăng cường tuần tra, phát hiện, xử lý các vi phạm theo thẩm quyền và phối hợp chặt chẽ với các Sở, ban, ngành có liên quan, đặc biệt là các đơn vị của ngành công an, Ủy ban nhân dân các quận, huyện trong công tác kiểm soát tải trọng phương tiện; Phối họp với các Cảng, bến, Biên phòng Cửa khẩu Cảng kiểm soát chặt chẽ, xử lý nghiêm các trường hợp không có Giấy phép lưu hành xe, sử dụng sà lan để đưa hàng siêu trường, siêu trọng ra khỏi Cảng, sang tải, dồn tải, lưu thông trên đường bộ, đặc biệt là các cảng nhỏ, bến thủy nội địa đóng trên địa bàn; xử lý nghiêm theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm.

Công an thành phố chỉ đạo các lực lượng, đặc biệt là lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường kiểm tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về tải trọng xe trên đường bộ; thường xuyên, tích cực phối hơp với các lực lượng của Sở Giao thông vận tải, chính quyền địa phương các cấp và các cơ quan chức năng liên quan trong công tác kiểm soát tải trọng phương tiện.

Sở Tư pháp tham gia, phối hợp trong công tác tuyên truyền, giáo dục phổ biến kiến thức pháp luật về chấp hành tải trọng phương tiện khi tham gia giao thông.

Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố chỉ đạo, kiểm tra, kiểm soát các phương tiện của quân đội chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật liên quan đến công tác kiểm soát tải trọng phương tiện khi tham gia giao thông trên đường bộ. Tham gia, phối hợp trong công tác tuyên truyền, giáo dục phổ biến kiến thức pháp luật về chấp hành tải trọng phương tiện khi tham gia giao thông.

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan tuyên truyền sâu rộng các quy định của pháp luật trong công tác kiểm soát tải trọng xe, ảnh hưởng của xe chở hàng quá tải đối với kết cấu hạ tầng giao thông, trật tự an toàn giao thông; đề xuất các giải pháp phòng chống tiêu cực và các hành vi chống đối, cản trở, tránh né việc kiểm soát tải trọng xe. Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn thành phố, Cổng thông tin điện tử thành phố, hệ thống thông tin cơ sở tiếp tục tuyên truyền về công tác tải trọng phương tiện với nhiều chuyên đề và hình thức phong phú, đa dạng, thiết thực; cung cấp thông tin, đưa tin biểu dương các điển hình tốt, đồng thời phê phán các hiện tượng tiêu cực trong công tác kiểm soát tải trọng xe trên địa bàn thành phố.

P.H

 

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Tăng cường kiểm soát tải trọng phương tiện giao thông
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác