Print Thứ Sáu, 26/02/2021 16:04 Gốc

UBND thành phố vừa có chỉ đạo, yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường hướng dẫn về kỹ thuật, công nghệ để kiểm soát khai báo y tế bằng mã QR-CODE tại các Chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 tại cửa ngõ ra, vào thành phố bằng đường bộ.

Theo đó, Chốt trưởng của các Chốt kiểm soát chủ động phân công các thành viên làm nhiệm vụ kiểm soát khai báo y tế bằng mã QR-CODE cùng với kiểm soát khai báo y tế bằng giấy cho các Ca trực để đảm bảo công tác kiểm soát khai báo y tế nhanh, hiệu quả và an toàn.

Sở Y tế hướng dẫn các lực lượng làm công tác kiểm soát khai báo điện tử tại các Chốt kiểm soát; thường trực giám sát dữ liệu và tổ chức ngay quy trình đảm bảo phòng, chống dịch bệnh đối với trường hợp khai báo có biểu hiện về y tế theo quy định của Bộ Y tế.

Đại diện lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông thành phố hướng dẫn khai báo y tế bẵng mã QR-CODE tại Chốt kiểm soát cửa ngõ ra, vào thành phố.

UBND các quận, huyện trang bị cơ sở vật chất, trang thiết bị (biển hướng dẫn khai báo y tế, Wifi miễn phí,…) để phục vụ việc Khai báo y tế bằng mã QR-CODE tại các chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19, tại các địa điểm công cộng, đông người ra/vào trên địa bàn thành phố theo hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông. Cùng với đó, duy trì thực hiện khai báo y tế một cách thường xuyên, liên tục; yêu cầu kịp thời khai báo bổ sung khi có biểu hiện các vấn đề về y tế.

Trâm Bầu

Tài liệu đính kèm:

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Tăng cường hướng dẫn thực hiện Khai báo y tế bằng mã QR-CODE trên địa bàn thành phố
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác