Print Thứ Hai, 12/08/2019 09:06

Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW 22/11/2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội (CSXH), Hải Phòng đã đạt được nhiều kết quả tích cực khi huy động được sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và các hội đoàn thể trong công cuộc xóa đói giảm nghèo bền vững. Phóng viên Báo An ninh Hải Phòng đã có cuộc phỏng vấn Phó Chủ tịch UBND TP, Trưởng Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH TP Nguyễn Văn Thành về vấn đề này.

Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Thành

Phóng viên: Thưa ông, trước hết xin ông cho biết những kết quả Hải Phòng đã đạt được sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW?

Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Thành: 5 năm thực hiện Chỉ thị 40 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Thông tri 19 của Ban thường vụ Thành ủy về thực hiện nhiệm vụ của Ngân hàng CSXH đối với các đối tượng chính sách trên địa bàn, kết quả đạt được là rất khả quan. Nguồn vốn của ngân sách thành phố chuyển sang cho Ngân hàng để hỗ trợ các đối tượng theo chính sách ưu đãi tín dụng đã nâng được thêm trên 100 tỷ đồng. Đến nay, tổng nguồn vốn của ngân sách địa phương chuyển sang được hơn 165 tỷ đồng.

Cùng với đó, huy động nguồn vốn từ các nguồn tới thời điểm này đã tăng thêm trên 1.300 tỷ đồng, nâng tổng nguồn vốn hiện nay là 2.894 tỷ đồng. Đây là kết quả thể hiện sự nỗ lực, trách nhiệm rất lớn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố với sự tham mưu, vào cuộc cụ thể, sát sao của Ngân hàng CSXH Hải Phòng cũng như các tổ chức chính trị xã hội.

Phóng viên: Ông có thể cho biết thêm nguyên nhân vì đâu mà Hải Phòng đạt được những kết quả lớn đến như vậy?

Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Thành: Ngay từ khi có Chỉ thị 40 của Ban Bí thư, Ban Thường vụ Thành ủy đã ra Thông tri số 19, qua đó khẳng định rõ vai trò của Đảng bộ, chính quyền thành phố cũng như của các cấp ủy, chính quyền cơ sở trong việc quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị 40 nói trên của Trung ương.

Cùng với đó, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội cũng đã vào cuộc một cách đồng bộ, có trách nhiệm thông qua việc phối hợp công tác chặt chẽ với Ngân hàng CSXH. Nhờ đó những chính sách xã hội và ưu đãi nguồn vốn của Chỉ thị 40 đã đến được với người thụ hưởng một cách hết sức cụ thể và toàn diện.

Tín dụng chính sách đã góp phần quan trọng trong việc xóa đói giảm nghèo bền vững trên địa bàn thành phố

Phóng viên: Thời gian tới, Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH TP sẽ triển khai những hoạt động gì để đạt hiệu quả cao hơn nữa trong việc thực hiện Chỉ thị 40, thưa ông?

Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Thành: Chúng tôi sẽ tham mưu cho Thành ủy, HĐND, UBND TP tiếp tục tăng cường tổ chức quán triệt Chỉ thị 40 và Thông tri 19 của Ban thường vụ Thành ủy sâu rộng hơn nữa tới cấp ủy, chính quyền và xuống tận các cơ sở, thôn, xóm, tổ dân phố.

Bên cạnh đó, chúng tôi cũng chỉ đạo Ngân hàng CSXH TP tham mưu cụ thể cho Ban đại diện HĐQT Ngân hàng xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể hơn nữa trong triển khai công tác; chú trọng nâng cao chất lượng nghiệp vụ và trách nhiệm đối với công tác của các tổ tiết kiệm vay vốn cũng như xiết chặt hơn nữa khâu kiểm tra nội bộ. Đặc biệt, thành phố sẽ giao Ngân hàng CSXH TP phối hợp với Sở Kế hoạch – Đầu tư và Sở Tài chính hàng năm xây dựng kế hoạch nguồn vốn, báo cáo UBND TP trình HĐND TP nhằm xây dựng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng CSXH TP để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn cho phù hợp với thực tiễn.

Ngoài ra, Ngân hàng CSXH TP và Sở Kế hoạch Đầu tư còn được giao tham mưu xây dựng đề án huy động nguồn vốn hợp pháp ngoài ngân sách nhằm giúp bổ sung giúp nguồn vốn ủy thác sang Ngân hàng CSXH TP trở nên mạnh mẽ và có tầm chiến lược hơn. Đó là giải pháp hữu hiệu vừa giúp giảm áp lực đối với ngân sách thành phố ủy thác cho Ngân hàng, vừa huy động được sự vào cuộc tích cực của các ngành, các cấp và cả hệ thống chính trị xã hội trong việc thực hiện xóa đói giảm nghèo bền vững trên địa bàn thành phố…

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn ông!

BÙI HẠNH thực hiện

Nguồn. ANHP

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác