Print Thứ Ba, 23/04/2019 12:16

Sáng 23/4 tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia về Hội nhập quốc tế đã chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về tăng cường hội nhập quốc tế chủ động, sáng tạo, hiệu quả, vì phát triển nhanh và bền vững. Tham gia hội nghị có các Bộ, ban ngành Trung ương liên quan, các tổ chức quốc tế và 63 tỉnh, thành phố dự hội nghị trực tuyến.

Dự tại điểm cầu Hải Phòng có các đồng chí: Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND thành phố; Nguyễn Thị Minh Phương, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQVN thành phố và các đồng chí trong Ban Chỉ đạo Hội nhập quốc tế thành phố.

Quảng cảnh tại điểm cầu thành phố Hải Phòng

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: hội nhập quốc tế là một chủ trương lớn, nhất quán, xuyên suốt của Đảng và Nhà nước, được cụ thể hóa phù hợp cho từng giai đoạn phát triển của đất nước. Hội nhập quốc tế đã góp phần quan trọng vào thành tựu to lớn của hơn 30 năm Đổi mới và ngày càng mở rộng trên nhiều lĩnh vực, từ kinh tế đến văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại. Từ giai đoạn ban đầu hội nhập kinh tế quốc tế, Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu và tự tin tiến lên hội nhập quốc tế được cụ thể hóa trong Nghị quyết của Bộ Chính trị số 22  với nội hàm chủ động hội nhập toàn diện trên 3 trụ cột: Chính trị – quốc phòng – an ninh, kinh tế, khoa học – giáo dục -văn hóa – xã hội. Đại hội XII đã xác định “triển khai mạnh mẽ định hướng chiến lược chủ động và tích cực hội nhập quốc tế”.

Chính phủ đã cụ thể hóa chủ trương hội nhập quốc tế bằng nhiều nghị quyết, nhiều chỉ thị, quyết định và các văn bản có liên quan, đồng thời chỉ đạo quyết liệt, tổ chức triển khai mạnh mẽ, hiệu quả công tác hội nhập quốc tế, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi nhất cho phát triển kinh tế, xã hội. Thủ tướng cũng khẳng định: Hội nhập quốc tế đã góp phần quan trọng trong các thành tựu to lớn về phát triển kinh tế xã hội trong 5 năm qua. Lớn nhất là chúng ta đã giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị xã hội, đồng thời chủ động hội nhập quốc tế, thu hút thêm nguồn lực bên ngoài cùng với nội lực trong nước tạo nên động lực phát triển quốc gia. Tuy nhiên, tại Hội nghị, Thủ tướng đề nghị nhận thức rõ những vấn đề còn tồn tại, hạn chế cần khắc phục để “tăng cường hội nhập quốc tế chủ động, sáng tạo, hiệu quả vì phát triển nhanh và bền vững” như chủ đề của Hội nghị.

Tại hội nghị, ngoài tham luận của lãnh đạo Ban Đối ngoại Trung ương; các đại biểu đã tập trung đánh giá việc triển khai các nghị quyết của Đảng về hội nhập quốc tế trong 5 năm qua. Phân tích, dự báo tình hình quốc tế, trong nước, nhất là cơ hội, thuận lợi và khó khăn, thách thức từ nay đến năm 2020 và trong 5 năm, 10 năm tới. Đồng thời, xác định rõ tầm nhìn, mục tiêu, định hướng chiến lược đối với công tác hội nhập. Từ đó đề xuất các kiến nghị, đề ra những nhiệm vụ, giải pháp, kế hoạch, chương trình hành động đối với từng lĩnh vực, đặc biệt là về các nội hàm cơ chế, chính sách, giải pháp cụ thể thúc đẩy hội nhập quốc tế chủ động, hiệu quả, bền vững, góp phần thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch 5 năm 2016-2020 và chuẩn bị xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2021-2030…

Đồng chí Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng phát biểu tại điểm cầu Hải Phòng

Phát biểu tại điểm cầu Hải Phòng, đồng chí Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng nhất trí với kết quả hội nhập quốc tế 5 giai đoạn 2014 – 2019, đồng thời thống nhất với các ý kiến phát biểu tham luận tại hội nghị. Đồng chí nhấn mạnh, xác định được tầm quan trọng của hội nhập quốc tế, thành phố Hải Phòng đã tập trung thực hiện đồng bộ, kịp thời các giải pháp, cơ chế, chính sách của Trung ương, trong đó chú trọng triển khai Nghị quyết số 22-NQ/TW của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế, Nghị quyết số 06-NQ/TW về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị – xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định tự do thế hệ mới.

Thành phố Hải Phòng đã thiết lập quan hệ hữu nghị, hợp tác với trên 20 địa phương, vùng lãnh thổ trên thế giới, tập trung vào các nước như Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Trung Quốc, Đức, Pháp, Nga và Bỉ; đến nay đã có 38 quốc gia có doanh nghiệp đầu tư vào thành phố. Thành phố tích cực hợp tác với 45 tổ chức phi chính phủ, để hỗ trợ thực hiện các dự án nhằm thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, phòng chống thiên tai như dự án Quỹ toàn cầu, Quỹ chăm sóc sức khỏe của Hoa Kỳ; tích cực hỗ trợ các trường Đại học trên địa bàn thành phố trong việc đào tạo sinh viên nước ngoài…

Do vậy, các chỉ tiêu kinh tế – xã hội thành phố đã phát triển mạnh mẽ, đột phá: Tốc độ tăng trưởng GRDP các năm gần đây tăng từ 14 – 16% so với năm trước; kim ngạch xuất khẩu hàng năm đạt trên 8,2 tỷ USD, thị trường xuất khẩu hàng hóa lên tới trên 130 quốc gia và vùng lãnh thổ; thu hút đầu tư trực tiếp từ nước ngoài đạt trên 18 tỷ USD, với 521 doanh nghiệp và 582 dự án đang hoạt động, đóng góp 35% tổng đầu tư toàn xã hội, đóng góp trên 20% thu nội địa của thành phố; thu hút gần 8 triệu lượt khách du lịch, trong đó khách nước ngoài đạt gần 1 triệu lượt khách/năm.

Trong thời gian tới, thành phố tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các Chương trình, Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 22 của Bộ Chính trị; tiếp tục tập trung các nguồn lực đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng; chủ động mở rộng các quan hệ, hoạt động hợp tác quốc tế, tập trung vào các nước: Nhật Bản, Hàn Quốc, Hoa Kỳ và các nước EU, ASEAN. Đồng thời, thành phố cũng tăng cường tiềm lực quốc phòng, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, đảm bảo an ninh đối ngoại; nâng cao đội ngũ cán bộ làm công tác hội nhập quốc tế.

Tô Thành

Nguồn. haiphong.gov.vn

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Tăng cường hội nhập quốc tế chủ động, sáng tạo, hiệu quả
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác