Print Thứ Bảy, 26/01/2019 17:15

Để tiếp tục đẩy mạnh, triển khai có hiệu quả các Nghị quyết số 35/NQ-CP, Chỉ thị số 26/CT-TTg, Chỉ thị số 07/CT-TTg và Chỉ thị số 19/CT-UBND trong năm 2018, Chủ tịch UBND thành phố vừa có Chỉ thị yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành, đơn vị , Chủ tịch UBND các quận, huyện tập trung thực hiện một số nhiệm vụ cơ bản sau:

Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ đã giao tại Chỉ thị số 19/CT-UBND ngày 05/7/2017 của UBND thành phố về việc tăng cường hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp theo tinh thần đồng hành cùng doanh nghiệp. Đổi mới, nâng cao chất lượng, cách thức tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp; nâng cao tinh thần, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan và kịp thời kiện toàn người đại diện làm đầu mối phụ trách trả lời kiến nghị doanh nghiệp. Khẩn trương rà soát các kiến nghị còn tồn đọng, chủ động tổ chức đối thoại doanh nghiệp để giải quyết dứt điểm các kiến nghị, khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền được giao, trường hợp phát hiện những bất cập trong quy định pháp luật cần kịp thời đề xuất tới các cơ quan có thẩm quyền; công khai kết quả theo dõi, giám sát quá trình xử lý sau đối thoại doanh nghiệp.

Thường xuyên cập nhật các thông tin về hỗ trợ doanh nghiệp tại đơn vị, đặc biệt là kết quả giải quyết kiến nghị, khiếu nại của doanh nghiệp trên trang thông tin điện tử của cơ quan. Các Sở, ngành, địa phương chưa có chuyên mục Hỗ trợ doanh nghiệp trên Cổng thông tin điện tử phải khẩn trương thực hiện ngay trong tháng 4/2018. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng các đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Công khai đường dây nóng, tổ chức thực hiện có hiệu quả các chuyên mục Hỏi đáp trực tuyến, chuyên mục tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị trên Cổng thông tin điện tử thành phố, đồng thời tích hợp với Cổng thông tin điện tử Chính phủ.

Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành, đơn vị, Chủ tịch UBND các quận, huyện theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động triển khai các nội dung chỉ đạo tại Chỉ thị này.

Nguyễn Hải – Cổng TTĐT thành phố 12/04/2018

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Tăng cường hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp theo tinh thần đồng hành cùng doanh nghiệp
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác