Print Thứ Ba, 01/10/2019 09:12

Hiện nay, hoạt động quảng cáo trên địa bàn thành phố còn nhiều bất cập, hạn chế, tình trạng lắp biển quảng cáo mất mỹ quan, chưa đúng quy định vẫn còn tồn tại ở nhiều địa phương. Công tác quản lý nhà nước về hoạt động quảng cáo chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển, hiệu lực, hiệu quả chưa cao; còn nhiều trường hợp vi phạm pháp luật về hoạt động quảng cáo cần phải được chấn chỉnh và khắc phục.

Ngày 24/9/2019, Uỷ ban nhân dân thành phố ban hành công văn số 5863/UBND-VH yêu cầu các sở, ngành, đoàn thể, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ thẩm quyền quản lý theo quy định, căn cứ các quy định liên quan nhằm tăng cường phối hợp chặt chẽ, tích cực kiểm tra, rà soát, xử lý vi phạm, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo không phù hợp quy hoạch, không đảm bảo các yếu tố về an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, tiêu chuẩn, quy chuẩn, gây nguy hiểm cho người dân, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị trên địa bàn thành phố.

Tài liệu đính kèm tải tại đây di-5863-UBND-VH.signed

(Nguồn: sotttt.haiphong.gov.vn)

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo trên địa bàn thành phố
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác