Print Thứ Bảy, 26/01/2019 17:54

Trang thiết bị y tế là hàng hóa đặc biệt góp phần chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân, ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe của người bệnh, cần được quản lý chặt chẽ ngay từ khâu sản xuất, lưu thông, khai thác và sử dụng.

Nhằm tăng cường phối hợp chặt chẽ quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh trang thiết bị y tế, vừa qua, Bộ Y tế đã có văn bản đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo các Sở Y tế, Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất quan tâm nghiên cứu, quán triệt thực hiện; tăng cường kiểm tra rà soát, phổ biến và hướng dẫn các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trang thiết bị y tế trên địa bàn thực hiện theo quy định tại Nghị định số 36/2016/NĐ-CP; tăng cường kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm những sai phạm; báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Y tế (Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế) trước ngày 27/10/2018.

Tại thành phố Hải Phòng, UBND thành phố giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng và các cơ quan liên quan triển khai thực hiện các nội dung trên.

V.H.N – haiphong.gov.vn 16/10/2018

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Tăng cường hậu kiểm, hướng dẫn đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh trang thiết bị y tế
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác