Print Thứ Sáu, 25/08/2023 21:30 Gốc

Chiều 25/8, Đoàn kiểm tra của Trung ương Đoàn TNCS HCM do đồng chí Nguyễn Minh Triết, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam làm Trưởng đoàn làm việc với Thành đoàn Hải Phòng kiểm tra chuyên đề việc thực hiện Kết luận số 05-KL/TWĐTN-BTG ngày 15/12/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn về “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên” tại thành phố Hải Phòng.

Đồng chí Vương Toàn Thu Thủy, Bí thư Thành đoàn Hải Phòng báo cáo tại cuộc làm việc.

Theo báo cáo của Thành đoàn Hải Phòng, sau hơn 02 năm thực hiện Kết luận số 05 đã được các cấp bộ Đoàn thành phố tích cực triển khai và bước đầu đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Các cấp bộ Đoàn đã cụ thể hóa việc thực hiện Kết luận 05 vào chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi hàng năm của đơn vị. Công tác chỉ đạo của Ban Thường vụ Đoàn các cấp trong việc thực hiện Kết luận 05 có nhiều đổi mới, một số mặt có tính đột phá, thể hiện sự sâu sát, quyết liệt, khoa học trong hướng dẫn, đôn đốc thực hiện Kết luận; công tác tham mưu, chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm.

Đoàn viên thanh niên báo cáo tại cuộc làm việc.
Thành viên Đoàn kiểm tra phát biểu ý kiến tại cuộc làm việc.

Tuy nhiên công tác giáo dục, cảm hóa, hỗ trợ thanh niên yếu thế, thanh niên hoàn lương ở một số nơi còn gặp nhiều khó khăn; công tác nắm bắt tình hình tư tưởng và dư luận trong thanh niên có nơi chưa kịp thời; việc nắm bắt các xu hướng của thanh niên trên mạng Internet còn hạn chế; công tác đấu tranh chống các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch đôi khi còn mang tính bị động; việc vận động đoàn viên, thanh niên tham gia cài đặt, sử dụng, xác thực app thanh niên Việt Nam còn hạn chế.

Đoàn kiểm tra của Trung ương Đoàn và lãnh đạo Thành đoàn, các đoàn viên tại cuộc làm việc.

Tại cuộc làm việc, Thành đoàn Hải Phòng đề nghị Trung ương Đoàn tiếp tục hướng dẫn, chỉ đạo các cấp bộ Đoàn trong việc thực hiện Kết luận 05; tổ chức nhiều mô hình, hoạt động trong công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ; có cơ chế động viên, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Kết luận 05…

Đồng chí Nguyễn Minh Triết, Bí thư Trung ương Đoàn phát biểu tại cuộc làm việc.

Qua nghe báo cáo và ý kiến của các thành viên Đoàn kiểm tra, đồng chí Nguyễn Minh Triết, Bí thư Trung ương Đoàn ghi nhận sự chuẩn bị chu đáo của Thành đoàn Hải Phòng trong công tác chuẩn bị báo cáo với nhiều thông tin được cập nhật đã giúp Đoàn kiểm tra tổng hợp chung cho báo cáo của toàn quốc. Đồng chí đánh giá Thành đoàn Hải Phòng đã quan tâm trong công tác giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên và mong muốn Thành đoàn Hải Phòng thời gian tới tiếp tục chủ động trong thực hiện Kết luận 05 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn; quan tâm nắm bắt tình hình tư tưởng đoàn viên thanh niên; đẩy mạnh công tác giáo dục thế hệ trẻ thông qua các hoạt động cách mạng; tiếp tục phát hiện, bồi dưỡng, nêu gương, nhân rộng điển hình người tốt, việc tốt; tăng cường công tác chuyển đổi số trong hoạt động của Đoàn… Đồng chí ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của các cấp bộ Đoàn thành phố về những thuận lợi, khó khăn khi thực hiện để tổng hợp báo cáo với Ban Bí thư Trung ương Đoàn.

Hoàng Tùng

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác