Print Thứ Bảy, 26/01/2019 22:07

Sáng 4-12, đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa, Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng, Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng giai cấp công nhân Hải Phòng chủ trì họp Ban chỉ đạo kiểm điểm công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Cùng dự làm việc có đồng chí Lê Khắc Nam, Phó chủ tịch UBND thành phố.

Đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa, Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phát biểu tại hội nghị.

 

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Nghĩa yêu cầu Ban chỉ đạo xây dựng giai cấp công nhân Hải Phòng cần cụ thể hơn nữa nhiệm vụ, trách nhiệm của từng địa phương, đơn vị trong việc quan tâm, xây dựng giai cấp công nhân, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc. Trong đó, nhấn mạnh vai trò tuyên truyền của các cơ quan báo chí về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TƯ, Nghị quyết 26-NQ/TU về xây dựng giai cấp công nhân. Đồng chí đề nghị, năm 2019, các cấp, ngành tập trung tổng kết việc thực hiện 2 nghị quyết này; đẩy nhanh việc tổ chức hội nghị người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền đối thoại với công nhân, doanh nghiệp; tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp, nhất là kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách của nhà nước ở các doanh nghiệp, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động; đẩy mạnh việc thực hiện Quyết định số 655/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Đầu tư xây dựng các thiết chế của công đoàn tại các khu công nghiệp, khu chế xuất”; tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy  về củng cố, xây dựng, phát triển tổ chức cơ sở Đảng, đoàn thể trong các loại hình doanh nghiệp ngoài Nhà nước, các hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập, tạo điều kiện bồi dưỡng, kết nạp Đảng đối với công nhân lao động…Đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa cũng đề nghị các tổ chức, đoàn thể tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để phù hợp với tình hình thực tiễn tại các doanh nghiệp, bảo đảm thiết thực, hiệu quả cao…

 

Trên cơ sở thảo luận, các đại biểu thống nhất đánh giá: Năm 2018, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức trong hệ thống chính trị thành phố tiếp tục đẩy mạnh việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TƯ của Trung ương, Nghị quyết số 26-NQ/TU và Thông báo kết luận 149-TB/TU ngày 1-2-2013 của Ban Thường vụ Thành ủy về xây dựng giai cấp công nhân trên địa bàn Hải Phòng. Công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về xây dựng giai cấp công nhân tiếp tục thực hiện bằng nhiều nội dung, hình thức phong phú, phù hợp; tăng cường triển khai thực hiện công tác quản lý lao động; kiểm tra, giám sát việc thực hiện Bộ Luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Công đoàn; chủ động phối hợp giải quyết những kiến nghị chính đáng của công nhân nhằm ngăn ngừa, giải quyết các cuộc ngừng việc tập thể. Công tác đào tạo được chú trọng. Việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với công nhân, người lao động nghiêm túc, quyền và lợi ích chính đáng của công nhân, người lao động cơ bản bảo đảm. Vấn đề nhà ở, các công trình công cộng phục vụ công nhân lao động bước đầu được quan tâm. Công tác quản lý, giám sát, kiểm tra, bảo vệ pháp luật, bảo vệ người lao động, xử lý tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật được tăng cường. Công tác phát triển đảng viên là công nhân, người lao động được coi trọng; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp và hiệu quả của công tác quản lý nhà nước trong xây dựng giai cấp công nhân nâng lên. Ban Chỉ đạo xây dựng giai cấp công nhân Hải Phòng tích cực triển khai các nội dung trong chương trình công tác năm 2018 theo đúng tiến độ và bảo đảm chất lượng…Nhờ vậy, khoảng hơn 50 vạn công nhân lao động làm việc tại hơn 30.000 doanh nghiệp trên địa bàn thành phố ổn định, phấn khởi , tin tưởng vào sự phát triển kinh tế – xã hội của thành phố; tích cực, ra sức thi đua lao động sản xuất và hưởng ứng các phong trào thi đua do các cấp công đoàn, doanh nghiệp phát động.

 

Năm 2019, Ban chỉ đạo tập trung thực hiện 8 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, tập trung  vào việc tham mưu tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo thành phố với công nhân lao động; đẩy nhanh việc xây dựng các thiết chế công đoàn cho công nhân tại khu công nghiệp, khu chế xuất…

Báo Hải Phòng 04/12/2018

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Tăng cường đối thoại giữa lãnh đạo thành phố với công nhân lao động
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác