Print Thứ Bảy, 25/04/2020 13:08 Gốc

Vừa qua, Ban chủ nhiệm dự án 4 thuộc Công an thành phố đã ban hành Kế hoạch thực hiện Dự án 4 “Đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật và phòng, chống bạo lực gia đình; mua bán người” năm 2020.

Mục tiêu của kế hoạch nhằm chủ động tham mưu cho các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương quan tâm phối hợp chỉ đạo và huy động cả hệ thống chính trị, toàn xã hội triển khai các giải pháp phòng, chống xâm hại trẻ em, mua bán người và bạo lực gia đình; kiềm chế, làm giảm nguyên nhân người chưa thành niên vi phạm pháp luật góp phần đảm bảo an ninh, trật tự phục vụ phát triển kinh tế – xã hội. Đồng thời, tăng cường công tác phối hợp giữa các Sở, ngành, tổ chức đoàn thể từ Trung ương đến địa phương, hợp tác với các tổ chức quốc tế nhằm huy động sự hỗ trợ về kinh nghiệm, nguồn lực trong phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em, người chưa thành niên vi phạm pháp luật và phòng, chống bạo lực gia đình, mua bán người…

Ảnh minh họa.

Để đạt mục tiêu trên, trong năm 2020, Ban Chủ nhiệm dự án 4 giao các đơn vị liên quan tập trung tuyên truyền chính sách, pháp luật bảo vệ trẻ em nâng cao nhận thức cho người dân, nhất là tuyên truyền kỹ năng phòng ngừa, nhận diện và ứng phó với hành vi xâm hại trẻ em, mua bán trẻ em; xây dựng các mô hình phòng ngừa xâm hại trẻ em, phòng ngừa, giáo dục quản lý người chưa thành niên vi phạm pháp luật; nâng cao chất lượng giải quyết các vụ việc bạo lực gia đình, bạo hành phụ nữ, trẻ em; tập trung điều tra truy tố, xét xử nghiêm minh tội phạm xâm hại trẻ em trước pháp luật và bảo vệ an toàn cho nạn nhân; tổ chức thi hành pháp luật để bảo vệ trẻ em, nâng cao năng lực pháp luật, nghiệp vụ, kỹ năng cho cán bộ…

V.H.N

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác