Print Thứ Sáu, 01/09/2023 16:00 Gốc

Thực hiện văn bản đề nghị của Bộ Thông tin và Truyền thông về tăng cường đảm bảo an toàn thông tin mạng trong thời gian nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9. Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Minh Cường vừa có ý kiến chỉ đạo, giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị và địa phương tăng cường triển khai hoạt động bảo đảm an toàn thông tin mạng đối với các hệ thống thông tin quan trọng, hệ thống thông tin chứa thông tin cá nhân, dữ liệu cá nhân và các nền tảng phục vụ chuyển đổi số quốc gia.

Theo đó, tổ chức giám sát, bảo vệ Hệ thống thông tin, phân công lực lượng tại chỗ triển khai trực giám sát, bảo đảm an toàn thông tin mạng 24/7. Yêu cầu đơn vị cung cấp dịch vụ an toàn thông tin mạng (nếu có) củng cố và ưu tiên nguồn lực cho nhiệm vụ giám sát và bảo vệ các Hệ thống thông tin.

Ảnh minh họa.

Thiết lập đường dây nóng tiếp nhận thông báo sự cố và cử đầu mối tiếp nhận thông tin với Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông theo hướng dẫn.

Đối với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, internet; các tổ chức, doanh nghiệp cung cấp nền tảng chuyển đổi số bố trí nguồn lực thực hiện trực giám sát, hỗ trợ và khắc phục sự cố bảo đảm hạ tầng viễn thông, internet an toàn, thông suốt.

Triển khai các biện pháp kỹ thuật ở mức cao nhất nhằm phát hiện, chặn lọc, ngăn chặn hoạt động tấn công mạng, phát tán thông tin xấu độc, thông tin vi phạm pháp luật trên hệ thống thông tin, hạ tầng mạng lưới thuộc phạm vi quản lý.

Thực hiện nghiêm và kịp thời các biện pháp xử lý theo yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông và cơ quan chức năng có thẩm quyền. Chủ động tổ chức hoạt động ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng đối với các hệ thống thuộc phạm vi quản lý nhằm phát hiện, ngăn chặn, xử lý và khắc phục kịp thời sự cố an toàn thông tin mạng.

Trâm Bầu

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Tăng cường đảm bảo an toàn thông tin mạng trong thời gian nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác