Print Thứ Ba, 06/08/2019 09:53

Chiều 5/8, Ban Chỉ đạo của Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TU “về xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong các loại hình doanh nghiệp ngoài nhà nước, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập” giao ban đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết 6 tháng đầu năm; bổ khuyết phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH Hải Phòng, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Ban Chỉ đạo Thành ủy và các cấp ủy đã tích cực triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 28-NQ/TU. Các cấp ủy tập trung cao trong lãnh đạo, chỉ đạo thành lập tổ chức đảng, đoàn thể, tích cực triển khai ngay từ đầu năm. Kết quả, số lượng tổ chức đảng thành lập tăng 5 tổ chức đảng so với 6 tháng đầu năm 2018; thành lập tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên đạt mức bình quân cao (thành lập tổ chức công đoàn đạt 74,3% kế hoạch năm; thành lập tổ chức đoàn, hội thanh niên đạt 78,5% kế hoạch năm). Một số đơn vị đã hoàn thành và vượt chỉ tiêu về thành lập tổ chức đảng, đoàn thể: Có 3/16 đơn vị hoàn thành chỉ tiêu thành lập tổ chức đảng; 3/15 đơn vị hoàn thành chỉ tiêu thành lập tổ chức công đoàn; 8/16 đơn vị hoàn thành và vượt chỉ tiêu về thành lập tổ chức đoàn, hội liên hiệp thanh niên. Công tác củng cố các tổ chức đảng, đoàn thể tiếp tục được quan tâm. Chất lượng hoạt động của các tổ chức đảng trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước được nâng lên; công tác phát triển đảng viên, đoàn viên được chú trọng.

Đại biểu phát biểu tại Hội nghị

Tính đến tháng 5/2019, số doanh nghiệp tồn tại ở tình trạng pháp lý đang hoạt động trên địa bàn thành phố là 32.776; thành lập mới 1.273 doanh nghiệp (giảm 6,94% so với cùng kỳ) và thành lập mới 571 chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh (giảm 6,85% so với cùng kỳ), 2.472 lượt doanh nghiệp thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (tăng 8,18% so với cùng kỳ), 73 doanh nghiệp giải thể, 230 chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh chấm dứt hoạt động, 182 doanh nghiệp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Có trên 2.500 tổ hợp tác; 343 hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân đang hoạt động. Liên minh Hợp tác xã và Doanh nghiệp thành phố có 294 thành viên. Trường học ngoài công lập có 122 trường. Trong khu vực các doanh nghiệp ngoài nhà nước, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập có 507 tổ chức đảng (doanh nghiệp ngoài nhà nước: 350, hợp tác xã: 101, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập: 56), với 8.143 đảng viên; 1.197 tổ chức công đoàn, với 151.693 đoàn viên; 272 tổ chức đoàn và hội thanh niên với 18.749 đoàn viên, hội viên.

Tại Hội nghị, các đại biểu tham luận phân tích làm rõ những kết quả đạt được và những hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TU; nguyên nhân của những hạn chế trong đó có nguyên nhân các doanh nghiệp ngoài nhà nước đa số có quy mô nhỏ, hoạt động sản xuất kinh doanh gặp khó khăn; nhiều doanh nghiệp thành lập nhưng không hoạt động nên ảnh hưởng đến việc thành lập và hoạt động của tổ chức đảng, đoàn thể; nhiều chủ doanh nghiệp chưa nhận thức đầy đủ vị trí, vai trò và lợi ích của việc thành lập tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp nên chưa thật sự quan tâm, tạo điều kiện thành lập tổ chức đảng, đoàn thể…

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Nghĩa phát biểu tại Hội nghị

Qua nghe báo cáo và ý kiến của các đại biểu, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Nghĩa đánh giá, 6 tháng đầu năm 2019, việc thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TU “về xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong các loại hình doanh nghiệp ngoài nhà nước, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập” tiếp tục được các cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm triển khai với nhiều giải pháp cụ thể; các quận, huyện ủy đã tiến hành rà soát, xác định những đơn vị có điều kiện để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển tổ chức đảng, đoàn thể; công tác quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết được phổ biến dưới nhiều hình thức tới chủ doanh nghiệp và người lao động; công tác kiểm tra, giám sát được quan tâm.

Đồng chí cũng chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện Nghị quyết như: một số cấp ủy chưa thực sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt; chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức đảng, đoàn thể chưa đạt yêu cầu; việc thực hiện các giải pháp đã đưa ra chưa triệt để… Đồng thời đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền cần tiếp tục khắc phục để thực hiện toàn diện hơn, chất lượng hơn, hiệu quả hơn để đảm bảo vai trò, vị trí hạt nhân chính trị của tổ chức đảng, đoàn thể.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Nghĩa đề nghị các quận, huyện, sở, ngành tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của đảng, chính quyền trong việc kiện toàn Ban Chỉ đạo, Tổ công tác thực hiện Nghị quyết; phân công thành viên Ban Chỉ đạo về sinh hoạt với doanh nghiệp ngoài nhà nước, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập; thực hiện triệt để các giải pháp để phù hợp, kịp thời với chủ doanh nghiệp, người lao động, cấp ủy, chính quyền cơ sở; rà soát các doanh nghiệp ngoài nhà nước, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập đủ điều kiện để thành lập các tổ chức đảng, đoàn thể; tổ chức tập huấn cho bí thư chi bộ, bí thư đảng ủy xã, phường; nghiên cứu để phát hành các tài liệu đầy đủ cho doanh nghiệp; tăng cường sự phối kết hợp giữa các ngành, địa phương; tăng cường tuyên truyền, vận động, kết nạp chủ doanh nghiệp đủ điều kiện vào Đảng; phải đưa tiêu chí công tác phát triển tổ chức đảng, đoàn thể vào nội dung trong phong trào thi đua; tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát, có kế hoạch khảo sát tình hình để làm căn cứ tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết… Những ý kiến, kiến nghị của các đại biểu, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị Ban Chỉ đạo ghi nhận, nghiên cứu để tham mưu, đề xuất với Ban Thường vụ Thành ủy.

Hoàng Tùng

Nguồn. haiphong.gov.vn

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Tăng cường, củng cố và phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong các loại hình doanh nghiệp ngoài nhà nước, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác