Print Thứ Hai, 10/02/2020 12:10 Gốc

Xét báo cáo và đề nghị của Ban Điều hành thực hiện công tác xóa quảng cáo rao vặt thành phố về kết quả thực hiện công tác xóa quảng cáo, rao vặt trên bờ tường, gốc cây, cột điện trái quy định năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

UBND thành phố có ý kiến như sau: Các sở, ngành, đoàn thể, UBND các quận, huyện, các đơn vị liên quan phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2019, tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 1049/KH-BĐH ngày 7/7/2016 của Ban Điều hành thực hiện công tác xóa quảng cáo rao vặt thành phố trong năm 2020; tổng hợp, thống kê các số điện thoại trên biển quảng cáo, tờ rơi, tem, phớn… quảng cáo, rao vặt trái quy định gửi về Sở Thông tin và Truyền thông.

Giao Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp, chỉ đạo các doanh nghiệp hoạt động viễn thông thực hiện xử lý vi phạm, điều chỉnh hợp đồng hoặc bổ sung phụ lục hợp đồng cung cấp dịch vụ viễn thông đảm bảo thực hiện nghiêm quy định của pháp luật với nội dungnghiêm cấm sử dụng số điện thoại kèm theo quảng cáo, rao vặt trên bờ tường, gốc cây, cột điện, cột tín hiệu giao thông và các vật thể khác gây mất mỹ quan đô thịđối với chủ các số thuê bao có quảng cáo, rao vặt trái phép.

Đoàn viên, thanh niên xóa quảng cáo rao vặt tại các tuyến phố.

Công an thành phố, Sở Văn hóa và Thể thao, UBND các quận, huyện tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm theo chức năng, thẩm quyền đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm quảng cáo, rao vặt trái quy định theo quy định tại Khoản 42, Điều 2 Nghị định số 28/2017/NĐ-CP ngày 20/3/2017 của Chính phủ và các quy định liên quan.

Các cơ quan báo chí thành phố, các sở, ngành, UBND các quận, huyện, cơ quan, đơn vị tăng cường tuyên truyền phổ biến pháp luật có liên quan về hoạt động thông tin quảng cáo và các quy định về xử phạt đối với các hành vi quảng cáo, rao vặt trái quy định.

Thành đoàn Hải Phòng chỉ đạo Tổng đội Thanh niên xung phong 13-5 xây dựng dự toán kinh phí làm bảng quảng cáo, rao vặt miễn phí năm 2020 và kinh phí mua dụng cụ (hỗ trợ các Quận đoàn, Huyện đoàn mua bàn cạo, chổi sơn, sơn…) gửi Sở Tài chính tổng họp, báo cáo UBND thành phố; tiếp tục triển khai thực hiện việc lắp đặt bảng quảng cáo, rao vặt miễn phí cho các địa phương.

UBND thành phố yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tư pháp, UBND quận Lê Chân, UBND huyện Thủy Nguyên, Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc thực hiện Kế hoạch số 1049/KH-BĐH ngày 7/7/2016 của Ban Điều hành thực hiện công tác xóa quảng cáo rao vặt thành phố, khẩn trương gửi báo cáo kết quả thực hiện công tác xóa quảng cáo, rao vặt trái quy định năm 2019 về Cơ quan thường trực Ban Điều hành công tác xóa quảng cáo, rao vặt thành phố.

Theo báo cáo của Ban Điều hành công tác xóa quảng cáo rao vặt, năm 2019, đã tuyên truyền hơn 1.176 lượt tin, bài về công tác xóa quảng cáo rao vặt trái quy định trên các phương tiện thông tin, tăng 12% so với năm 2018; tuyên truyền bằng băng rôn, khẩu hiệu trên 198 chiếc tương đương 99% so với năm 2018; tổ chức kiểm tra nhắc nhở hơn 102 tổ chức, cá nhân tương đương 62% so với năm 2018; tổ chức 294 buổi ra quân với hơn 16.243 lượt người tham gia, tương đương 62% so với năm 2018 về số lượt người tham gia; tháo, bóc và xóa bỏ khoảng 261.306 quảng cáo rao vặt trái quy định, băng rôn, bảng và phướn các loại tăng 22% so với năm 2018; thu và tiêu hủy 4.590 biển quảng cáo, tờ rơi, tem, phớn quảng cáo tương đương 95% so với năm 2018; xử lý vi phạm hành chính 474 đối tượng (tổ chức và cá nhân) vi phạm, với tổng số tiền phạt 128.700.000đ, tăng trên 470% so với năm 2018.

Hoàng Tùng

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Tăng cường công tác xóa quảng cáo rao vặt trái quy định trên địa bàn thành phố
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác