Print Thứ Hai, 22/06/2020 11:47 Gốc

Nhằm tuyên truyền sâu rộng cho các tầng lớp cán bộ, Đảng viên, lực lượng vũ trang thành phố và nhân dân nắm vững được quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng về định hướng chiến lược quốc phòng, xây dựng và huy động lực lượng dự bị động viên hùng hậu có chất lượng. UBND thành phố vừa ban hành Kế hoạch Tổ chức thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến Luật Lực lượng dự bị động viên năm 2019.

Theo đó, UBND thành phố yêu cầu các Sở, ban, ngành, địa phương tích cực chủ động triển khai thực hiện Kế hoạch này theo đúng tiến độ, có lộ trình cụ thể phù hợp với điều kiện thực tế của từng cơ quan, đơn vị và địa phương, bảo đảm thiết thực, hiệu quả và đúng quy định. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật với nội dung, hình thức phù hợp với từng đối tượng để thống nhất nhận thức, trách nhiệm xây dựng lực lượng dự bị động viên kể từ ngày Luật có hiệu lực là 01/7/2020.

(Ảnh minh họa).

Tổ chức tập huấn Luật, tuyên truyền phổ biến Luật và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống thông tin cơ sở và các hoạt động lồng ghép như: báo cáo viên và hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở; hoạt động cổ động, ứng dụng CNTT; các hoạt động của cộng đồng, hoạt động trong xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên…

Luật Lực lượng dự bị động viên năm 2019 là hành lang pháp lý để xây dựng lực lượng dự bị động viên hùng hậu, hoạt động hiệu quả, đáp ứng sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Trâm Bầu

Tài liệu đính kèm:

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Lực lượng dự bị động viên, có hiệu lực từ ngày 01/7/2020
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác