Print Thứ Sáu, 10/11/2023 19:50 Gốc

Chiều 09/11, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố tổ chức họp về công tác tuyên truyền Kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 của HĐND thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng chí Hà Thế Vinh, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố chủ trì cuộc họp. Tham dự có đại diện Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương.

Đồng chí Hà Thế Vinh, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố phát biểu tại cuộc họp.

Kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 HĐND thành phố khóa XVI dự kiến diễn ra trong 3 ngày (6, 7, 8/12/2023). Kỳ họp sẽ xem xét thông qua 32 dự thảo nghị quyết, 25 báo cáo; trong đó có đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và quyết nghị những nội dung quan trọng, như: Nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2024; Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2024 của HĐND thành phố; Kế hoạch đầu tư công thành phố năm 2024; Quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2022; Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương và phân bố ngân sách địa phương năm 2024; thực hiện chất vấn, trả lời chất vấn và thực hiện nhiều nội dung khác theo quy định.

Tại kỳ họp lần này, HĐND thành phố sẽ tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND thành phố bầu.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Hà Thế Vinh, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố cảm ơn các cơ quan báo chí Trung ương, thành phố thời gian qua đã quan tâm tuyên truyền các hoạt động của HĐND thành phố; đồng thời mong muốn các cơ quan báo chí thời gian tới tiếp tục thông tin, tuyên truyền đầy đủ, chính xác, kịp thời về các nội dung, hoạt động trước, trong và sau Kỳ họp nhằm giúp cử tri và nhân dân theo dõi, tham gia giám sát hoạt động của HĐND thành phố, đại biểu HĐND thành phố, các cơ quan thuộc HĐND, UBND thành phố…

Hoàng Tùng

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Tăng cường công tác tuyên truyền Kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 HĐND thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác