Print Thứ Sáu, 29/01/2021 18:24 Gốc

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, việc truy vết lịch sử tiếp xúc bệnh nhân nghi nhiễm thông qua phần mềm Bluezone là nội dung trọng tâm được Chính phủ chỉ đạo thực hiện. Việc truy vết chỉ có tác dụng khi đa số người dân cùng cài đặt và sử dụng phần mềm, do đó ngay từ bây giờ các địa phương cần tích cực, làm nhanh, làm sớm để sẵn sàng phục vụ hỗ trợ công tác truy vết trong tình huống xấu có thể xảy ra. Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục đề nghị các đơn vị, tổ chức, cá nhân quan tâm, khẩn trương thực hiện những nội dung sau:

1. Các cơ quan nhà nước, các đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội vận động tuyên truyền phòng dịch, yêu cầu toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nếu có điện thoại thông minh khẩn trương cài đặt Bluezone. Các cơ quan, đơn vị cử người ghi nhận các hoạt động ra vào trụ sở, yêu cầu mọi người đến làm việc biết, cài đặt và chạy ứng dụng.

2. Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn, các tổ chức đoàn thể, tổ dân phố đi từng nhà tuyên truyền, phát tờ rơi hướng dẫn người dân cài đặt và sử dụng; tăng cường tuyên truyền đến người dân thông qua hệ thống truyền thanh cơ sở và định kỳ nhắc lại.

3. Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân phát động phong trào cài đặt và hỗ trợ người dân cài đặt ứng dụng Bluezone.

4. Các cơ sở đào tạo yêu cầu học sinh, sinh viên có điện thoại di động thông minh cài đặt cho mình và cho người thân.

5. Các doanh nghiệp, đơn vị cung cấp dịch vụ vận tải tuyền truyền hướng dẫn cài đặt tại bến tàu xe, sân bay, bến cảng, trên phương tiện giao thông vận tải.

6. Các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hàng, khách sạn,… phổ biến, khuyến nghị khách hàng cài Bluezone khi sử dụng dịch vụ hoặc ra vào trụ sở. Triển khai hình ảnh tuyên truyền bản in và dán nơi công cộng, điểm đông người. Bản điện tử chiếu ở các bảng điện tử trong thang máy và các địa điểm công cộng.

7. Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Hải Phòng, Báo An ninh Hải Phòng tổ chức đưa tin và định kỳ nhắc lại.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn cài đặt  và sử dụng phần mềm Bluezone
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác