Print Thứ Tư, 04/01/2023 17:25 Gốc

Thực hiện Nghị quyết 623 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, UBND thành phố vừa có Văn bản 6200/UBND-NCKTGS yêu cầu lãnh đạo các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện phải tiếp tục tăng cường công tác tiếp công dân theo quy định và công tác đối thoại trong quá trình giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, nhằm giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị thuộc thẩm quyền ngay từ cơ sở, hạn chế phát sinh các vụ việc đông người.

Theo đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt việc tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn thư bảo đảm kịp thời, rõ ràng, thống nhất, đúng quy định và tạo điều kiện thuận tiện cho công dân thực hiện các thủ tục về khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

UBND thành phố giao Ban Tiếp công dân thành phố, Ban Tiếp công dân quận, huyện có trách nhiệm phối hợp với cơ quan Thanh tra tham mưu Chủ tịch UBND cùng cấp kiểm tra, đôn đốc việc tiếp nhận, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn, trong đó chú trọng đến những vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp.

Tăng cường công tác kiểm tra, nắm chắc tình hình khiếu nại, tố cáo trên địa bàn, lĩnh vực phụ trách; tập trung giải quyết kịp thời các vụ khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền phát sinh, không để tồn đọng quá hạn luật định; không để phát sinh thành điểm nóng, khiếu nại vượt cấp, không để công dân tập trung đến các cơ quan cấp thành phố, đặc biệt là các cơ quan Trung ương để khiếu nại, gây mất an ninh, trật tự công cộng, nhất là trong thời gian diễn ra các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của thành phố.

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, tăng cường thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, xử lý vi phạm hành chính; phối hợp với các địa phương thanh tra, kiểm tra về quản lý đất đai, trật tự xây dựng, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng, chống cháy nổ, thương mại, hàng hóa, đặc biệt trong các dịp cao điểm và dịp Tết Nguyên đán…; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm Thủ trưởng các các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện trong việc thực hiện quy định pháp luật về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; xử lý theo quy định của pháp luật đối với Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương cấp dưới không ở thực hiện hoặc thực hiện không nghiêm các quy định của pháp luật về công tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Cùng với đó, cần định hướng rõ, đầu tư nguồn lực để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn đối với đội ngũ làm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo cho cán bộ, công chức và Nhân dân bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với đặc điểm, tình hình thực tế và đặc thù của các cơ quan, đơn vị, địa phương đảm bảo thực chất, hiệu quả…

Trâm Bầu

Tài liệu đính kèm: Văn bản số 6200/UBND-NCKTGS

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Tăng cường công tác tiếp công dân và đối thoại trong quá trình giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác