Print Thứ Sáu, 31/12/2021 16:01 Gốc

Để nâng cao kết quả thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2022 và những năm tiếp theo, UBND thành phố vừa ban hành Văn bản số 10160/UBND-NCKTGS ngày 29/12/2021 về việc tăng cường công tác thi hành án dân sự trên địa bàn thành phố.

Tại Văn bản, UBND thành phố đề nghị Tòa án nhân dân thành phố, Viện kiểm sát nhân dân thành phố; yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện tăng cường phối hợp với Cục Thi hành án dân sự thành phố thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Các sở, ban, ngành thành phố (đặc biệt là các cơ quan trong Khối Nội chính) trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao: tích cực, chủ động, phối hợp chặt chẽ, toàn diện với hệ thống các cơ quan Thi hành án dân sự thành phố (gọi tắt là cơ quan THADS) trong việc cung cấp các thông tin của đương sự phục vụ thi hành án, xác minh điều kiện thi hành án, thuyết phục, đôn đốc đương sự tự nguyện thi hành án, cưỡng chế thi hành án đảm báo tính chính xác, trách nhiệm, hiệu quả cao và an toàn. Tập trung thống nhất, tạo điều kiện thuận lợi để cơ quan THADS tổ chức thi hành án hiệu quả, đảm bảo theo quy định của pháp luật đối với những việc thi hành án lớn, phức tạp, nhạy cảm có khả năng ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội địa phương, liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành hoặc còn vướng mắc, bất cập về việc áp dụng các quy định của pháp luật.

UBND thành phố đề nghị Viện kiếm sát nhân dân thành phố: tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cơ quan THADS các cấp hoàn thành những vụ việc phải tổ chức cưỡng chế, việc thi hành án lớn, phức tạp, khó thi hành, đảm bảo đúng pháp luật. Tăng cường kiểm sát hoạt động thi hành án dân sự giúp cơ quan THADS kịp thời phát hiện, khắc phục những hạn chế, thiếu sót, vi phạm (nếu có) trong công tác thi hành án dân sự. Đối với những việc thi hành án còn chống chéo, bất cập, có nhiều cách hiểu khác nhau về việc áp dụng quy định của pháp luật, đề nghị các cơ quan Viện kiểm sát nhân dân trên địa bàn thành phố phối hợp với cơ quan THADS có các giải pháp tháo gỡ phù hợp với thực tiễn, không trái với quy định của pháp luật, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của các bên.

UBND thành phố đề nghị Tòa án nhân dân thành phố chỉ đạo Tòa án nhân dân các quận, huyện kịp thời chuyển giao, thụ lý, giải quyết, giải thích bản án, quyết định, trả lời kiến nghị theo yêu cầu của cơ quan THADS có thẩm quyền; phối hợp tốt với cơ quan THADS trong vụ việc thụ lý, giải quyết các việc liên quan đến tài sản bảo đảm. Kho bạc Nhà nước thành phố, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh thành phố Hải Phòng chỉ đạo các Ngân hàng, tổ chức tín dụng trên địa bàn tiếp tục tăng cường phối hợp với cơ quan THADS trong việc xác minh, phong tỏa tài sản, tài khoản; khấu trừ tiền trong tài khoản; giải tỏa việc phong tỏa tài khoản, phong tỏa tài sản của người phải thi hành án thi hành án theo quy định.

Giao Công an thành phố chỉ đạo Công an các quận, huyện kịp thời xây dựng kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự trong cưỡng chế thi hành án theo đề nghị của cơ quan THADS; kiên quyết xử lý nghiêm, đúng quy định những trường hợp cản trở, chống đối việc thi hành án. Chỉ đạo Trại tạm giam Công an cấp huyện thực hiện tốt việc thu nộp, quản lý tiền, giấy tờ của người phải thi hành án dân sự và trả tiền, giấy tờ cho người được thi hành án đang cải tạo, giam giữ tại Trại tạm giam theo Thông tư số 07/2013/TTLT-BTP-BCA-BTC ngày 06/02/2013 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an và Bộ Tài chính. Chỉ đạo cơ quan Điều tra hai cấp trong quá trình khởi tố, điều tra cần xác minh, làm rõ các tài sản có liên quan, kịp thời áp dụng các biện pháp bảo đảm để tạm giữ, kê biên tải sản, phong tỏa tài khoản nhằm hạn chế việc tẩu tán tài sản góp phần nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự; đồng thời vận động bị can, người có nghĩa vụ liên quan tự nguyện khắc phục hậu quả do hành vi vi phạm pháp luật gây ra.

Giao Sở Tài chính kịp thời cấp kinh phí hoạt động cho Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự thành phố và cơ quan THADS thành phố khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Phối hợp với Cục Thi hành án dân dự thành phố trong việc xử lý vật chứng, tài sản sung ngân sách Nhà nước, các vấn đề khác liên quan thuộc thẩm quyền theo đề nghị của Cục Thi hành án dân sự thành phố.

Giao UBND các quận, huyện tăng cường chỉ đạo công tác thi hành án dân sự, thường xuyên đánh giá tình hình, kết quả công tác thi hành án dân sự trên địa bàn để có biện pháp giải quyết cụ thể. Trực tiếp chỉ đạo đối với các vụ việc phức tạp theo đề xuất của Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự cùng cấp; yêu cầu các cơ quan chức năng phối hợp chặt chẽ với cơ quan THADS trong quá trình thi hành án, đặc biệt là những vụ việc thi hành án dân sự có khó khăn, phức tạp, nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo, kéo dài. Chỉ đạo các cơ quan liên quan các định rõ nguyên nhân, vướng mắc để có kế hoạch vận động, thuyết phục đương sự tự nguyện thi hành án, không gây phức tạp, ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại cơ sở; chỉ đạo UBND cấp xã tích cực phối hợp với các cơ quan THADS, Chấp hành viên trong việc: Xác minh điều kiện thi hành án, thuyết phục đương dự tự nguyện thi hành án, thực hiện các thủ tục về thi hành án dân sự, cưỡng chế thi hành án. Căn cứ điều kiện cụ thể của địa phương, đề xuất các phương án trình HĐND quận, huyện xem xét, quyết định hỗ trợ kinh phí cho hoạt động của Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự và cơ quan THADS cùng cấp theo nội dung Văn bản liên ngành số 17558/CVLB-BTC-BTP ngày 19/12/2012 của liên Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp.

Giao Cục Thi hành án dân sự thành phố xây dựng và triển khai nghiêm túc, hiệu quả các đợt thi hành án dân sự cao điểm, đầu mối trong việc phối hợp với các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương trong công tác thi hành án dân sự; kịp thời báo cáo Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự thành phố theo dõi, chỉ đạo giải quyết kịp thời những việc thi hành án lớn, phức tạp, trọng điểm, có khả năng ảnh hưởng lớn đến sự ổn định an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội địa phương, được dư luận quan tâm. Có các giải pháp sáng tạo, thích ứng được với tình hình dịch bệnh COVID-19 nhằm hoàn thành và phấn đấu vượt mức chỉ tiêu về việc, về tiền do Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự giao; thi hành xong các khoản thu cho ngân sách Nhà nước đạt tỷ lệ cao hơn năm 2021 trên tổng số về việc về về tiền có điều kiện thi hành án. Chủ động phối hợp với các ngành xây dựng Quy chế phối hợp liên ngành trong lĩnh vực tài nguyên môi trường, thông tin truyền thông, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2022.

Quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời phản ánh về Cục Thi hành án dân sự thành phố – Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự thành phố để tổng hợp, báo cáo UBND, Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự thành phố xem xét, chỉ đạo.

Xem chi tiết Văn bản số 10160/UBND-NCKTGS ngày 29/12/2021 UBND thành phố tại file đính kèm.

Tài liệu đính kèm: Văn bản số 10160/UBND-NCKTGS

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Tăng cường công tác thi hành án dân sự trên địa bàn thành phố
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác