Print Thứ Hai, 06/04/2020 20:04 Gốc

Thực hiện ý kiến của Thường trực Thành ủy, chiều 6/4, đồng chí Nguyễn Xuân Bình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố chủ trì họp với các sở, ngành, đơn vị và đại diện một số doanh nghiệp vận tải bàn về việc quản lý về y tế trong lĩnh vực vận tải hàng hóa ra, vào thành phố trong đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19.

Qua nghe ý kiến thảo luận của đại diện Sở Giao thông vận tải, Sở Y tế, Công an thành phố, Cảng vụ Hàng hải, Hải quan Hải Phòng, Công ty Hoa tiêu khu vực 2 và đại diện một số doanh nghiệp vận tải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Xuân Bình đánh giá, có một thực tế là lượng xe tải, xe container đi, đến Hải Phòng rất lớn. Theo số liệu thống kê, trung bình mỗi ngày có khoảng hơn 10.000 lượt xe tải, xe container qua lại. Trong đó có xe của doanh nghiệp Hải Phòng – lái xe người Hải Phòng; xe của doanh nghiệp Hải Phòng – lái xe người địa phương khác và xe của doanh nghiệp địa phương khác, lái xe cũng của người địa phương khác. Do vậy, lãnh đạo thành phố cùng các cơ quan, doanh nghiệp thống nhất quan điểm, quản lý y tế trong lĩnh vực vận tải là rất cần thiết và là yêu cầu cấp bách hiện nay.

Lãnh đạo Sở Giao thông vận tải báo cáo tại cuộc họp.

Để quản lý chặt chẽ đội ngũ lái, phụ xe trên, bảo đảm mục tiêu phòng dịch của thành phố, không để ách tắc trong vận chuyển hàng hóa, Phó Chủ tịch Thường trực thành phố yêu cầu, đối với vận tải hàng hóa đường bộ, các doanh nghiệp bố trí cho lái xe, phụ xe, nhân viên ở tập trung, không đi lại, không về nhà, có danh sách thông báo cho chính quyền địa phương và Sở Giao thông vận tải biết để quản lý, đồng thời chủ động và có trách nhiệm thực hiện các biện pháp phòng dịch theo yêu cầu của Trung ương và thành phố, quản lý chặt chẽ phương tiện và lái xe, bao gồm quản lý sức khỏe, quản lý hành trình. Đối với doanh nghiệp vận tải ngoài Hải Phòng, lái xe ngoài Hải Phòng, yêu cầu các doanh nghiệp chấp hành quy định về phòng dịch của thành phố. Tuyệt đối cấm các xe vận tải chở người ra, vào thành phố. Các doanh nghiệp vận tải chịu trách nhiệm phổ biến, quán triệt đến đội ngũ lái xe; yêu cầu các cơ quan chức năng của thành phố tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Tuyệt đối cấm việc kết hợp chở người trên các phương tiện (trừ trường hợp đã được chủ phương tiện bố trí), nếu vi phạm phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Xuân Bình kết luận.

Đồng thời, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố giao Chủ tịch UBND các quận, huyện, xã, phường, thị trấn có các kho, bến bãi chịu trách nhiệm quản lý nhà nước, yêu cầu các doanh nghiệp vận tải ký cam kết thực hiện các quy định trên. Giao Sở Giao thông vận tải và Cảnh sát giao thông phối hợp với các cơ quan chức năng của trung ương có biện pháp quản lý hành trình của các phương tiện.

Đối với hoạt động vận tải biển, yêu cầu Cảng vụ hàng hải, Biên phòng Hải Phòng, Công ty Hoa tiêu khu vực 2, Hải quan Hải Phòng, cơ quan y tế chịu trách nhiệm kiểm tra, rà soát tất cả các biện pháp phòng dịch theo đúng thông lệ quốc tế; không để các thủy thủ, thuyền viên lên bờ (trừ các trường hợp bất khả kháng). Đối với đội ngũ hoa tiêu, yêu cầu Công ty Hoa tiêu Khu vực 2, chịu trách nhiệm tổ chức ăn ở tập trung cho đội ngũ hoa tiêu, bảo đảm các biện pháp về vệ sinh phòng dịch.

Đại diện doanh nghiệp vận tải hàng hóa phát biểu.

Đối với hoạt động vận tải đường thủy nội địa, đề nghị chính quyền các cấp, thanh tra giao thông, cảnh sát đường thủy, cảng vụ đường thủy Trung ương, địa phương bảo đảm giám sát chặt chẽ hành trình đối với phương tiện đi qua Hải Phòng; quản lý phương tiện và phương tiện dừng, đỗ ra vào các bến trên địa phận Hải Phòng. Đối với các trường hợp bốc xếp hàng hóa tại bến thì chính quyền địa phương, chủ bến bãi, chủ phương tiện và cơ quan y tế thực hiện các biện pháp phòng dịch theo quy định. Giao chủ bến, chủ cảng, chủ kho bãi quản lý chặt chẽ, không cho thuyền viên ra ngoài khu vực cảng, kho bãi.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố đề nghị các doanh nghiệp vận tải, người điều khiển phương tiện chia sẻ, ủng hộ, thực hiện nghiêm túc các biện pháp, quy định trong phòng dịch của thành phố. Yêu cầu Chủ tịch UBND các địa phương có kho, bến bãi tăng cường việc quản lý về nhà nước theo chức trách, nhiệm vụ được giao. Các sở, ngành, cơ quan liên quan theo chức năng nhiệm vụ của mình tăng cường kiểm tra đôn đốc và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc báo cáo về UBND thành phố để có biện pháp giải quyết.

Nguyễn Hải

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Tăng cường công tác quản lý y tế trong lĩnh vực vận tải hàng hóa
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác