Print Thứ Hai, 20/04/2020 17:58 Gốc

Thực hiện Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; năm 2019 và đầu năm 2020, các Sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố, chính quyền địa phương đã có nhiều cố gắng, triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các biện pháp công tác và đạt kết quả cao, góp phần quan trọng giữ vững an ninh, trật tự thành phố.

Dự báo tình hình mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ tiềm ẩn nguy cơ gây phức tạp về an ninh trật tự trên địa bàn thành phố thời gian tới. Để duy trì, phát huy kết quả đã đạt được, chủ động ngăn chặn không để diễn ra các vi phạm về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn thành phố trong năm 2020, UBND thành phố yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố, các địa phương, đơn vị tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc có hiệu quả các nội dung chỉ đạo của UBND thành phố về công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; trong đó tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu; tập trung chỉ đạo nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, nhất là quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, phát động mạnh mẽ phong trào “Toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ gắn với Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhất là trên hệ thống loa truyền thanh của xã, phường, thị trấn về các nội dung của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và các văn bản hướng dẫn thi hành để các tầng lớp Nhân dân biết, tự giác thực hiện nghiêm túc. Tổ chức cho các hộ gia đình, các cơ sở kinh doanh ký cam kết không vi phạm. Các cơ quan, đơn vị được trang bị các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ theo quy định phải tăng cường công tác quản lý, chủ động tổ chức kiểm tra, đôn đốc việc bảo quản vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, không để thất thoát, lọt vào tay bọn tội phạm và phần tử xấu.

Các lực lượng chức năng: Công an, Hải quan, Quản lý thị trường, Quân sự, Biên phòng, Cảnh sát biển, Cảng vụ… theo chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực, địa bàn quản lý tăng cường phối hợp kiểm tra các loại hình vận chuyển hàng hóa đường thủy, đường bộ, đường sắt, đường hàng không… tại các địa bàn trọng điểm, nhất là khu vực nhà ga, bến xe, cảng hàng không, cảng biển, kho tàng, bến bãi, các chợ, trung tâm thương mại, khu vui chơi giải trí, những nơi tập trung đông người và phương tiện giao thông đường bộ, đường thủy để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, cũng như các trường hợp nhập lậu, vận chuyển trái phép vào địa bàn thành phố. Kịp thời đề xuất khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

UBND thành phố đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân thành phố, Tòa án nhân dân thành phố chỉ đạo tăng cường phối hợp với Công an thành phố, các lực lượng chức năng tập trung điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh các vụ việc vi phạm về sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ theo quy định của pháp luật, lựa chọn một số vụ án điểm đưa ra xét xử lưu động để răn đe, giáo dục, phòng ngừa chung.

UBND thành phố giao Công an thành phố căn cứ tình hình, tham mưu giúp Chủ tịch UBND thành phố thành lập Đoàn kiểm tra việc thực hiện công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ của các địa phương trọng điểm, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các Sở, ban, ngành, địa phương liên quan tham mưu UBND thành phố ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

UBND thành phố yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố; Chủ tịch UBND các quận, huyện có kế hoạch tổ chức thực hiện thực sự nghiêm túc, hiệu quả; thường xuyên tự kiểm tra việc thực hiện của các đơn vị, địa phương trực thuộc; không để xảy ra tình trạng sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn. Giao Công an thành phố chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND thành phố theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện của các cơ quan, địa phương, đơn vị; tổng hợp, báo cáo UBND thành phố và Bộ Công an theo quy định.

LHT

Tài liệu đính kèm:

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Tăng cường công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ năm 2020
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác