Print Thứ Tư, 17/07/2019 16:31

Nhằm tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện quy định của pháp luật về khoáng sản, khắc phục những bất cập, hạn chế trong công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động khai thác, kinh doanh khoáng sản cát và kiên quyết ngăn chặn hoạt động vi phạm pháp luật; UBND thành phố đã ban hành Chỉ thị tăng cường công tác quản lý hoạt động khai thác và kinh doanh khoáng sản cát trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

UBND thành phố yêu cầu các Sở, ban, ngành thành phố, UBND các quận huyện và các cơ quan, đơn vị liện quan tập trung thực hiện tốt các nội dung: thường xuyên kiểm tra, giám sát, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật về khai thác khoáng sản trên địa bàn thành phố; hướng dẫn, yêu cầu doanh nghiệp được cấp phép khai thác khoáng sản cát thi công đúng ranh giới, công suất được cấp phép, lắp đặt camera giám sát, thiết bị giám sát hành trình trên phương tiện khai thác, vận chuyển cát;

Bên cạnh đó, UBND các quận, huyện trực tiếp chỉ đạo UBND cấp xã thực hiện các biện pháp bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn; huy động, chỉ đạo phối hợp với các lực lượng trên địa bàn để giải tỏa, ngăn chặn hoạt động khoáng sản trái phép và các hoạt động tập kết, kinh doanh khoáng sản trái phép; thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường, khoáng sản chưa thai thác; bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội tại khu vực có khoáng sản; xử lý hành vi vi phạm theo thẩm quyền. Tăng cường tuyên truyền chính sách, pháp luật về khoáng sản.

Đối với doanh nghiệp được cấp Giấy phép khai thác khoáng sản cát chỉ được hoạt động khai thác theo Giấy phép được cấp sau khi đã hoàn thiện hồ sơ theo quy định của pháp luật về đất đai, môi trường, khoáng sản và quy định của pháp luật có liên quan; thực hiện đăng ký ngày bắt đầu xây dựng cơ bản mỏ, ngày bắt đầu khai thác với UBND thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường và thông báo với UBND quận, huyện nơi tiến hành hoạt động khai thác khoáng sản; thi công khai thác khoáng sản đúng ranh giới được cấp phép, đúng thiết kế cơ sở, thiết kế mỏ được duyệt, tuân thủ đúng, đủ cam kết bảo vệ môi trường; hoạt động khai thác khoáng sản cát theo quy định của Luật Khoáng sản và Giấy phép khai thác khoáng sản được cấp. Chủ Giấy phép khai thác, vận chuyển khoáng sản cát chỉ được sử dụng phương tiện thủy đã đăng kiểm, đăng ký; sử dụng đúng số lượng, đúng trọng tải phương tiện đã nêu trong dự án đầu tư, thiết kế cơ sở, thiết kế mỏ được duyệt; đảm bảo thực hiện đúng, đủ các quy định về an toàn lao động trong quá trình khai thác, vận chuyển khoáng sản cát.

Nguồn. haiphong.gov.vn

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Tăng cường công tác quản lý hoạt động khai thác và kinh doanh khoáng sản cát
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác