Print Thứ Hai, 21/09/2020 15:47 Gốc

Thực hiện Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 23/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp cấp bách quản lý động vật hoang dã, Ủy ban nhân dân thành phố vừa có công văn số 5718/UBND-MT ngày 11/9/2020 chỉ đạo một số nội dung cụ thể.

Theo đó, giao các Sở, ban, ngành, địa phương và đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện nghiêm các nhiệm vụ Uỷ ban nhân dân thành phố giao tại Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 03/4/2020 về việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ động vật hoang dã trên địa bàn thành phố Hải Phòng; các nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 20/02/2014 về tăng cường chỉ đạo và thực hiện các biện pháp kiểm soát, bảo tồn các loài động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm; Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 17/9/2016 về một số giải pháp cấp bách phòng ngừa, đấu tranh với hành vi xâm hại các loài động vật hoang dã trái pháp luật; Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 23/7/2020 về một số giải pháp cấp bách quản lý động vật hoang dã.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát đối với các cơ sở nuôi động vật hoang dã, đảm bảo nguồn gốc động vật nuôi hợp pháp, điều kiện an toàn đối với vật nuôi, con người, vệ sinh môi trường và an toàn dịch bệnh; Kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo đúng quy định của pháp luật, nhất là vi phạm về nguồn gốc, xuất xứ của động vật hoang dã gây nuôi. Tăng cường chỉ đạo các biện pháp giám sát bệnh dịch, vệ sinh thú y tại các cơ sở nuôi, kinh doanh động vật hoang dã.

Đồng thời, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về pháp luật và các giải pháp bảo vệ động vật hoang dã, phổ biến đến người dân, các tổ chức, cá nhân có liên quan về buôn bán, tiêu thụ và sử dụng động vật hoang dã.

Tài liệu đính kèm tải tại đây 5718-UBND-MT

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ động vật hoang dã
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác