Print Thứ Tư, 05/02/2020 19:23 Gốc

Nhằm tăng cường công tác phòng, chống tội phạm tổ chức, môi giới cho công dân đi lao động bất hợp pháp ở nước ngoài, Uỷ ban nhân dân thành phố đã ban hành văn bản số 85/UBND-NC1 chỉ đạo các đơn vị liên quan triển khai nhiệm vụ.

Cụ thể, giao Sở Thông tin và Truyền thông, Uỷ ban nhân dân các quận, huyện tăng cường hoạt  động tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho người dân về chính sách xuất khẩu lao động, các quy định trình tự, thủ tục xin xuất khẩu lao động cũng như các hậu quả pháp lý, rủi ro về tính mạng, sức khoẻ, tài sản khi tham gia các đường dây trốn đi lao động bất hợp pháp ở nước ngoài.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tăng cường phổ biến, công khai thông tin về các công ty, doanh nghiệp, tổ chức được phép xuất khẩu lao động hợp pháp để người dân biết được, đăng ký tham gia nếu có nhu cầu.

Đồng thời, yêu cầu Công an thành phố chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương, đơn vị liên quan tăng cường công tác nắm tình hình, điều tra, xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức trên địa bàn thành phố tổ chức, môi giới cho công dân trốn đi lao động bất hợp pháp ở nước ngoài.

Tài liệu đính kèm tải tại đây 85-UBND-NC1.signed

(Nguồn: sotttt.haiphong.gov.vn)

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Tăng cường công tác phòng, chống tội phạm tổ chức, môi giới cho công dân đi lao động bất hợp pháp ở nước ngoài
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác