Print Thứ Bảy, 29/08/2020 11:56 Gốc

Nhằm tăng cường công tác phòng, chống tội phạm 6 tháng cuối năm 2020, Ban Chỉ đạo 799 thành phố vừa có văn bản số 5287/BCĐ, ngày 21/8/2020, yêu cầu các Sở, ban, ngành, địa phương tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, cụ thể:

– Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm, có hiệu quả chỉ đạo của Chính phủ, của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 138/CP về công tác phòng, chống tội phạm. Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, nếu trên địa bàn, lĩnh vực nào để xảy ra các điểm nóng nghiêm trọng về tội phạm, tình trạng an ninh trật tự phức tạp, kéo dài hoặc có cán bộ, công chức dưới quyền tiêu cực, tham nhũng thì phải tổ chức kiểm điểm nghiêm túc trách nhiệm người đứng đầu, xem xét điều chuyển, bố trí công tác khác.

– Phát huy vai trò của các tổ chức chính trị xã hội ở địa bàn cơ sở trong công tác phòng, chống tội phạm. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật; đổi mới và nâng cao hiệu quả chất lượng công tác tuyên truyền, trong đó chú trọng việc sử dụng các mạng xã hội để tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, phương thức thủ đoạn hoạt động tội phạm nhằm nâng cao ý thức người dân trong phòng ngừa, phát hiện, tố giác, ngăn chặn tội phạm.

– Thực hiện tốt công tác phòng ngừa xã hội và phòng ngừa nghiệp vụ, công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố; tăng cường tuần tra kiểm soát, kịp thời phát hiện các dấu hiệu tội phạm, vi phạm pháp luật để có biện pháp ngăn chặn, nâng cao chát lượng điều tra khám phá các vụ án.

– Công an thành phố, Viện Kiểm sát nhân dân, Toà án nhân dân hai cấp đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh; đặc biệt tổ chức xét xử án điểm nhằm răn đe tội phạm và phát động quần chúng tham gia phong trào phòng, chống tội phạm, phòng chống mua bán người. Các Sở, ban, ngành thành viên Ban Chỉ đạo 799 thành phố và Uỷ ban nhân dân các quận, huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, thực hiện tốt công tác nắm, dự báo tình hình, không để xảy ra bị động, bất ngờ; bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện quan trọng của đất nước, thành phố, hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế và lãnh đạo thành phố đến làm việc trên địa bàn.

– Đồng thời, tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy định của pháp luật liên quan đến công tác phòng, chống tội phạm bảo vệ an ninh trật tự; đề xuất các cơ quan, cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật, chế độ chính sách có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm trong thời gian tới.

Tài liệu đính kèm tải tại đây 5287-BCD

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Tăng cường công tác phòng, chống tội phạm 6 tháng cuối năm 2020
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác