Print Thứ Tư, 28/12/2022 16:35 Gốc

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Minh Cường, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 thành phố vừa ký ban hành Kế hoạch 105/KH-BCĐ 389 về tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua Cảng hàng không quốc tế.

Kế hoạch nhằm phát hiện, xử lý kịp thời những vấn đề còn tồn tại, qua đó đề xuất kiến nghị, sửa đổi, bổ sung để hoàn thiện cơ chế, chính sách, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa nhưng vẫn đảm bảo ngăn chặn hiệu quả các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại. Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động xuất cảnh, nhập cảnh, xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa qua Cảng hàng không quốc tế…

(Ảnh minh họa)

Theo yêu cầu của Kế hoạch, các ngành thành viên Ban Chỉ đạo 389/HP căn cứ chức năng, nhiệm vụ và địa bàn được phân công quản lý có trách nhiệm tăng cường chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị trực thuộc nắm vững tình hình thị trường, tổ chức lực lượng, phương tiện nghiệp vụ để kiểm soát chặt chẽ, đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả các hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua các Cảng hàng không quốc tế.

Lưu ý, trong quá trình thực hiện Kế hoạch không làm ảnh hưởng hoặc gây cản trở đến hoạt động xuất cảnh, nhập cảnh, xuất khẩu, nhập khẩu, kinh doanh hợp pháp của các tổ chức, cá nhân qua Cảng hàng không quốc tế. Triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua Cảng hàng không quốc tế. Giám sát chặt chế hoạt động công vụ để phát hiện và phòng ngừa tiêu cực, bảo đảm các lực lượng chức năng trong sạch, vững mạnh. Tăng cường công tác thu thập, phân tích, xử lý thông tin, nắm chắc các tuyến, địa bàn, đối tượng, mặt hàng trọng điểm; xây dựng các phương án, kế hoạch điều tra, xác minh, đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả, triệt phả các đường dây buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua Cảng hàng không quốc tế, nhất là ma tuý, vũ khí, chất nổ, động vật hoang dã quý hiếm, rượu, thuốc lá điếu, xì gà, điện thoại, vàng, ngoại tệ, thuốc tân dược, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm và hàng hóa khác có giá trị cao.

Cùng với đó, thực hiện tốt công tác phối hợp giữa các lực lượng chức năng, kịp thời, hiệu quả trong việc chia sẻ thông tin, bảo đảm phát hiện, ngăn chặn, triệt phá các đường dây buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa xuyên quốc gia qua Cảng hàng không quốc tế.

Minh Hảo

Tài liệu đính kèm: Kế hoạch số 105/KH-BCĐ389

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua Cảng hàng không quốc tế
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác