Print Thứ Sáu, 12/07/2019 10:31

UBND thành phố vừa ban hành Kế hoạch 186/KH-UBND thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 01/03/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chấn chỉnh công tác quy hoạch xây dựng, quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch được duyệt. Với mục tiêu nhằm triển khai các giải pháp thiết thực để công tác lập, quản lý quy hoạch đô thị đồng bộ, đảm bảo chất lượng, góp phần thúc đẩy phát triển đô thị, phát triển kinh tế xã hội.


Góc phố mới Tam Bạc. Ảnh: Duy Thịnh

Theo đó, UBND thành phố giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị có liên quan lập, thẩm định, phê duyệt đồng bộ các quy hoạch đô thị, quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng đô thị và cụ thể hóa trong quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết và dự án đầu tư cụ thể. Lập Chương trình phát triển đô thị thành phố Hải Phòng đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050. Từng bước thiết lập hệ thống theo dõi, giám sát quá trình phát triển đô thị theo các bộ chỉ tiêu về xây dựng đô thị tăng trưởng xanh, phát triển đô thị ứng phó với biến đổi khí hậu. Thực hiện nghiêm túc quy định pháp luật và các quy định của địa phương về việc lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư có liên quan khi lập, điều chỉnh quy hoạch. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra công tác lập, quản lý quy hoạch, quản lý hoạt động xây dựng.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư căn cứ chức năng quản lý, thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công trên địa bàn thành phố theo quy định của Luật Đầu tư công, làm cơ sở để phê duyệt quyết định đầu tư, xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm của thành phố. Bao gồm, danh mục các dự án và mức vốn cụ thể cho từng dự án nhằm đảm bảo bố trí đủ nguồn vốn để đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật khi xây dựng đường giao thông đô thị.

UBND thành phố yêu cầu các Sở, ngành liên quan căn cứ chức năng quản lý, tổ chức lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; quản lý và sử dụng đất để phát triển đô thị theo đúng quy định pháp luật; chú trọng đầu tư kết nối về hạ tầng giao thông, hạ tầng kỹ thuật trong từng khu vực và toàn đô thị cũng như với các khu vực phụ cận. Đối với các địa phương, tiếp tục tăng cường kiểm soát quá trình phát triển đô thị theo quy hoạch và kế hoạch, đặc biệt đối với khu vực đô thị mở rộng; chú trọng công tác đấu thầu để đảm bảo lựa chọn được đơn vị tư vấn lập quy hoạch có đủ năng lực.

Trâm Bầu

Nguồn. haiphong.gov.vn

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Tăng cường chấn chỉnh công tác quy hoạch xây dựng, quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch được duyệt
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác