Print Thứ Năm, 03/09/2020 15:15 Gốc

Ủy ban nhân dân thành phố vừa xây dựng và ban hành Kế hoạch số 216/KH-UBND ngày 31/8/2020 về triển khai thực hiện Chỉ thị 23/CT-TTg ngày 26/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các giải pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em trên địa bàn thành phố.

Kế hoạch nhấn mạnh vào 06 nội dung, giải pháp cụ thể:

– Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về trẻ em, thường xuyên rà soát, đề xuất kiến nghị, hoàn thiện chính sách, pháp luật về trẻ em.

– Đẩy mạnh và đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

– Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, chính quyền địa phương phải chịu trách nhiệm khi để xảy ra tình trạng trẻ em tử vong do tai nạn thương tích, vi phạm nghiêm trọng quyền trẻ em, bạo lực, xâm hại tình dục, trẻ em lang thang kiếm sống trên địa bàn hoặc không hỗ trợ, can thiệp, xử lý kịp thời các vụ việc vi phạm quyền trẻ em.

– Xử lý nghiêm đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân, kể cả cha mẹ, người chăm sóc trẻ em khi có hành vi vi phạm pháp luật về trẻ em, nhất là các hành vi xâm hại trẻ em, bao che, chậm trễ, cố tình kéo dài các vụ việc vi phạm quyền trẻ em với phương châm “đúng người, đúng việc, đúng thẩm quyền, đúng trách nhiệm”.

– Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về trẻ em.

– Tăng cường phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên trong bảo vệ, chăm sóc trẻ em.

Theo đó, kinh phí triển khai thực hiện Kế hoạch bao gồm ngân sách của thành phố; ngân sách của các quận, huyện và huy động từ các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật. Căn cứ nhiệm vụ được giao, các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện lập dự toán chi hàng năm bảo đảm các hoạt động của kế hoạch, gắn kết với các chương trình, dự án liên quan trình cấp có thẩm quyền quyết định.

Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu tổ chức triển khai công tác tuyên truyền, quán triệt kịp thời, đầy đủ các nội dung Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 26/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các giải pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em đến các cấp, các ngành, đơn vị, địa phương, cá nhân, gia đình và toàn thể Nhân dân trên địa bàn thành phố. Đồng thời xác định trách nhiệm của các cấp, các ngành, đoàn thể, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc triển khai, thực hiện Chỉ thị 23, đảm bảo thống nhất, chủ động, đồng bộ, kịp thời và hiệu quả.

Tài liệu đính kèm tải tại đây 216-KH-UBND

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Tăng cường các giải pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác