Print Thứ Ba, 30/05/2023 09:55 Gốc

Để tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý hóa đơn điện tử, Tổng cục Thuế vừa ban hành Chỉ thị số 01/CT-TCT tăng cường các biện pháp rà soát, kiểm tra hóa đơn nhằm ngăn chặn gian lận trong việc sử dụng hóa đơn.

Theo đó, Chỉ thị yêu cầu Thủ trưởng cơ quan Thuế các cấp, trong đó có Cục Thuế thành phố Hải Phòng triển khai thực hiện các nhiệm vụ để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý hóa đơn điện tử, trong đó tập trung vào các nhiệm vụ: Tổ chức tháng cao điểm thực hiện phòng, chống các tổ chức, cá nhân mua, bán, sử dụng hóa đơn không hợp pháp, gian lận hoàn thuế;

Cục Thuế thành phố triển khai Hội nghị tăng cường công tác quản lý, phòng chống gian lận trong sử dụng Hóa đơn điện tử.

Triển khai, giao nhiệm vụ phòng chống gian lận hoàn thuế, mua bán trái phép hóa đơn, thực hiện rà soát, kiểm tra hóa đơn tới từng công chức, từng đội, từng phòng quản lý người nộp thuế và gắn với công tác thi đua, khen thưởng; tăng cường công tác quản lý cán bộ, công tác tuyên truyền đến công chức để nâng cao ý thức kỷ luật, phòng ngừa rủi ro; Thực hiện nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương hành chính trong quá trình thực thi công vụ, nhiệm vụ, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong kỷ luật, kỷ cương hành chính; Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền đến người nộp thuế về các hành vi bị nghiêm cấm trong quản lý thuế và về các hành vi bị cấm trong lĩnh vực hóa đơn, chứng từ và về các hành vi mua, bán, sử dụng trái phép hóa đơn bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Bộ Luật hình sự…

Nguyễn Hải

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Tăng cường các biện pháp rà soát, kiểm tra nhằm ngăn chặn gian lận trong việc sử dụng hóa đơn
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác