Print Thứ Tư, 22/11/2023 11:15 Gốc

Thực hiện Văn bản số 4880/BVHTTDL-VP của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về công tác quản lý nhà nước về hoạt động nghệ thuật biểu diễn, thi người đẹp, người mẫu, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam vừa có ý kiến chỉ đạo giao Giao Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì cùng các Sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị-xã hội thành phố, UBND các quận, huyện tăng cường tổ chức thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động nghệ thuật biểu diễn, tổ chức thi người đẹp, người mẫu trên địa bàn đảm bảo đúng quy định.

Thực hiện nghiêm theo quy định của Nghị định số 144/2020/NĐ-CP của Chính phủ về hoạt động nghệ thuật biểu diễn; Quyết định số 3196/QĐ-BVHTTDL ngày 13/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật; Chỉ thị số 274/CT-BVHTTDL ngày 23/9/2022 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về tăng cường quản lý nhà nước đối với một số hoạt động văn hoá nghệ thuật, lễ hội, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá, phục hồi và phát triển du lịch; Văn bản số 2019/BVHTTDL-NTBD ngày 10/6/2022 về việc chấn chỉnh công tác thi hành pháp luật về hoạt động văn hoá, nghệ thuật và các quy định liên quan. Bên cạnh đó, thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố tại Văn bản số 1573/UBND-VH1 ngày 04/7/2023 về tăng cường các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hoá, tổ chức sự kiện văn hoá nghệ thuật trên địa bàn thành phố.

Phó Chủ tịch UBND thành phố giao Sở Văn hóa và Thể thao chịu trách nhiệm về thực hiện quản lý nhà nước đối với các hoạt động nghệ thuật biểu diễn (thi người đẹp, người mẫu) trên địa bàn thành phố theo quy định. Tổ chức rà soát toàn diện các cuộc thi người đẹp, người mẫu trên địa bàn đã được chấp thuận (nếu có), kiểm tra các điều kiện bảo đảm, cương quyết dừng, đình chỉ các cuộc thi không đáp ứng được yêu cầu; kiểm tra rà soát mục đích, mục tiêu, yêu cầu trong các cuộc thi để tìm ra biểu tượng sắc đẹp thực sự, đại diện cho vẻ đẹp trí tuệ, tâm hồn của người Phụ nữ Việt Nam để tham mưu việc quyết định số lượng cuộc thi tổ chức trên địa bàn thành phố bảo đảm chất lượng, đúng quy định. Cùng với đó đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, theo dõi tình hình thực thi pháp luật trong tổ chức các hoạt động, xử lý hoặc kiến nghị xử lý nghiêm theo quy định đối với tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm; đặc biệt, tăng cường kiểm tra, theo dõi sau khi ban hành văn bản chấp thuận theo thẩm quyền; kiên quyết dừng cuộc thi người đẹp, người mẫu, chỉ đạo việc thu hồi danh hiệu, giải thưởng, hủy kết quả cuộc thi trong trường hợp có vi phạm pháp luật.

Hồng Nhung

Tài liệu đính kèm: Văn bản số 7968/VP-VH1 ngày 21/11/2023

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Tăng cường các biện pháp quản lý nhà nước đối với các hoạt động nghệ thuật biểu diễn, thi người đẹp, người mẫu
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác