Print Thứ Hai, 22/08/2022 10:15 Gốc

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Văn hóa và Thể thao tại Văn bản số 2928/BVHTTDL-VHCS ngày 08/08/2022 về việc tổ chức Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn năm 2022, vừa qua, Văn phòng UBND thành phố Hải Phòng đã có văn bản thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam về việc tăng cường các biện pháp nhằm tổ chức thành công Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn năm 2022 như sau:

1. Giao UBND quận Đồ Sơn tổ chức Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn năm 2022 đảm bảo an toàn, hiệu quả, văn minh, tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật liên quan và ý kiến chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cụ thể:

Tổ chức lễ hội theo “Đề án đổi mới công tác tổ chức, quản lý Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng” đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thống nhất năm 2018.

Chịu trách nhiệm quản lý nhà nước về lễ hội theo quy định tại Điều 20, Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29/8/20218 của Chính phủ về quản lý và tổ chức Lễ hội.

Xây dựng và triển khai các phương án đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối cho người tham gia Lễ hội, bố trí hàng rào kiên cố xung quanh khu vực chọi trâu và có các phương án phòng ngừa, xử lý hiệu quả các tình huống phát sinh trong quá trình diễn ra Lễ hội.

Ngăn chặn, kiểm soát không để xảy ra các hiện tượng cá cược trong Lễ hội, có biện pháp xử lý nghiêm minh, kịp thời đối với các hiện tượng cá cược phát sinh.

Thực hiện nếp sống văn minh trong Lễ hội; bố trí khu giết mổ trâu chọi tập trung, quản lý việc giết mổ để bảo vệ thương hiệu thịt trâu chọi Đồ Sơn; thực hiện niêm yết giá, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường khu vực giết mổ và mua bán thịt trâu chọi; bảo vệ quyền lợi hợp pháp của chủ trâu, không để xảy ra hiện tượng thương mại hóa làm sai lệch bản chất, ý nghĩa của Lễ hội.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về nét đẹp văn hóa và ý nghĩa của Lễ hội đến người dân và du khách. Kịp thời động viên, khen thưởng đối với các tổ chức, cá nhân có những đóng góp tích cực cho việc tổ chức thành công Lễ hội.

2. Giao Sở Văn hóa và Thể thao hướng dẫn, phối hợp, giám sát UBND quận Đồ Sơn triển khai tổ chức Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn năm 2022 đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật liên quan. Đồng thời, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động quản lý và tổ chức lễ hội.

Hồng Nhung

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Tăng cường các biện pháp nhằm tổ chức thành công Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn năm 2022
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác