Print Thứ Hai, 13/04/2020 16:27 Gốc

Nhằm chủ động phòng ngừa, hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng mất an toàn, vệ sinh lao động xảy ra, ảnh hưởng đến sức khỏe của người lao động, đặc biệt trong tình hình dịch bệnh Covid-19 có diễn biến phức tạp, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các Sở, ban, ngành thành phố, Ủy ban nhân dân các quận, huyện và các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố tập trung thực hiện một số nội dung cụ thể.

Theo đó, tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật và kiến thức về an toàn, vệ sinh lao động, lồng ghép thông tin về phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp với các chương trình, hoạt động thông tin, truyền thông khác theo trách nhiệm được quy định.

Giao Sở Lao động Thương binh và Xã hội, các Sở, ban, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các quận, huyện tăng cường công tác hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh chấp hành nghiêm quy định của pháp luật trong công tác an toàn, vệ sinh lao động. Xử lý nghiêm những hành vi vi phạm về an toàn, vệ sinh lao động. Tăng cường phát phiếu tự kiểm tra pháp luật về lao động trong đó có các nội dung về an toàn, vệ sinh lao động; khẩn trương tiến hành điều tra các vụ tai nạn lao động chết người, xem xét kiến nghị cơ quan có thẩm quyền khởi tố vụ án, truy tố người vi phạm gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Yêu cầu các đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố rà soát, xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch, nội quy, quy trình bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc. Rà soát, bố trí đủ số người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động, công tác y tế và đáp ứng đủ điều kiện về kinh nghiệm và chuyên môn theo quy định của pháp luật. Cấp phát, kiểm tra, giám sát người lao động sử dụng đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân khi làm việc. Thực hiện nhận diện, đánh giá các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại tại nơi làm việc. Sử dụng máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động phải được chứng nhận phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng, có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, được kiểm định, khai báo với Sở Lao động Thương binh và Xã hội tại địa phương theo quy định. Tổ chức huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho người lao động theo quy định của pháp luật. Các hoạt động về an toàn, vệ sinh lao động phải tuân thủ nghiêm chỉ đạo của Trung ương và địa phương về phòng, chống dịch Covid-19.

Tài liệu đính kèm tải tại đây 2584-UBND-VX.signed

(Nguồn: sotttt.haiphong.gov.vn)

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Tăng cường các biện pháp nhằm hạn chế tai nạn lao động trên địa bàn thành phố
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác