Print Thứ Sáu, 27/03/2020 10:51 Gốc

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân thành phố tại Công văn số 1129/UBND-MT ngày 21/02/2020 và các nội dung yêu cầu của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 676/BTNMT-TCMT ngày 14/02/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành công văn về việc tăng cường biện pháp quản lý chất thải để phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Theo đó, triển khai thực hiện đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh và việc thu gom, lưu giữ, vận chuyển, xử lý chất thải, đặc biệt là chất thải y tế, trong đó bao gồm việc xử lý khẩu trang thải bỏ sau khi sử dụng.

Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị các Sở, ngành và Uỷ ban nhân dân các quận, huyện phối hợp các đơn vị liên quan tăng cường chỉ đạo, triển khai các nội dung tuyên truyền đến các tổ chức và người dân trên địa bàn thành phố thực hiện đúng khuyến cáo, hướng dẫn của Bộ Y tế về việc sử dụng khẩu trang phòng, chống dịch bệnh. Bố trí các điểm thu gom, lưu giữa khẩu trang y tế theo đúng quy định; tăng cường kiểm tra, giám sát việc xử lý chất thải y tế tại cơ sở y tế, cơ sở xử lý chất thải y tế nguy hại. Thực hiện đồng bộ các giải pháp xử lý chất thải rắn nông thôn, xây dựng mô hình thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn đảm bảo mỹ quan, phòng chống dịch bệnh. Đồng thời chủ động xây dựng kịch bản về quản lý, xử lý chất thải sinh hoạt trong trường hợp phát sinh ổ dịch trên địa bàn và có biện pháp khoanh vùng, kiểm soát chất thải ngăn ngừa lây nhiễm bệnh dịch.

Tài liệu đính kèm tải tại đây 909 STNMT-CCBVMT

(Nguồn: sotttt.haiphong.gov.vn)

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Tăng cường biện pháp quản lý chất thải để phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác