Print Thứ Tư, 19/01/2022 09:11 Gốc

UBND thành phố vừa ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2022 trên địa bàn thành phố, nhằm khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng với sự phát triển ổn định, bền vững của xã hội và đất nước.

Với chủ đề “Tiêu dùng an toàn trong thời kỳ bình thường mới”, các hoạt động vì quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn thành phố được khuyến khích tổ chức và thực hiện trong suốt cả năm 2022, trong đó tập trung vào tháng 3/2022 và các khoảng thời gian cao điểm về kinh doanh, tiêu dùng như: Tết Dương lịch, Tết Âm lịch, các mùa mua sắm hoặc các ngày cao điểm mua sắm trên thị trường…

UBND thành phố yêu cầu phải tập trung cao cho công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, tuyên truyền bằng hình thức treo băng rôn, khẩu hiệu….

Theo nội dung Kế hoạch, thời gian tới phải đẩy mạnh các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong các giao dịch theo phương thức truyền thống (tại các cửa hàng, chợ, trung tâm thương mại…).

Giao Sở Công Thương tổ chức Chương trình ký kết, cam kết doanh nghiệp sản xuất, cung cấp dịch vụ bảo đảm an toàn, chất lượng vì người tiêu dùng; tuyên truyền phổ biến các quy định của Nhà nước về bảo vệ quyền lợi Người tiêu dùng; tạo cơ sở để huy động và tập trung sự quan tâm, hưởng ứng của toàn xã hội đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, góp phần hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường hàng hóa, dịch vụ nhằm bảo vệ quyền và lợi ích của người tiêu dùng….

Cùng với đó, yêu cầu các cơ quan nhà nước tăng cường các hoạt động giám sát, kiểm tra thị trường; đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến, tiếp nhận và giải quyết các khiếu nại, yêu cầu của người tiêu dùng; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng. Bên cạnh các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong các giao dịch theo phương thức truyền thống (tại các cửa hàng, chợ, trung tâm thương mại…), cần chú ý đến việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong bối cảnh của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, đặc biệt đối với các giao dịch thương mại điện tử, giao dịch xuyên biên giới, giao dịch qua các trang mạng xã hội…

Minh Hảo

Tài liệu đính kèm: Kế hoạch số 08/KH-UBND

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Tăng cường bảo vệ quyền lợi cho người tiêu dùng trong các giao dịch thương mại điện tử
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác