Print Thứ Hai, 20/05/2019 22:35

Để thực hiện nghiêm, hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ và PCCC rừng, Chủ tịch UBND TP vừa ban hành Chỉ thị về việc tăng cường các biện pháp quản lý, bảo vệ rừng và PCCC rừng trên địa bàn thành phố.

        

 Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, bảo vệ rừng

Theo đó, Chủ tịch UBND TP yêu cầu thủ trưởng các Sở, ngành, địa phương khẩn trương chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm một số nội dung sau:

Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm Luật Lâm nghiệp, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật; tuyên truyên, phổ biến các nội dung của Luật đến các tổ chức, cá nhân trong xã hội một cách hiệu quả…

UBND các quận, huyện tăng cường công tác quản lý nhà nước về lâm nghiệp theo quy định; rà soát, kiện toàn, tăng cường hoạt động Ban Chỉ đạo thực hiện chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững tại địa phương. Chỉ trì phối hợp với các sở, ban, ngành thành phố, các đơn vị liên quan bảo vệ tốt diện tích rừng hiện có trên địa bàn quản lý.

Chỉ đạo triển khai các biện pháp cấp bách bảo vệ rừng, PCCC rừng; quản lý chặt chẽ các cơ sở chế biến gỗ, nuôi nhốt động vật rừng đảm bảo hoạt động theo quy định của pháp luật; đình chỉ ngay những cơ sở vi phạm pháp luật, xóa bỏ những tụ điểm kinh doanh, buôn bán lâm sản trái pháp luật.

Kiểm soát chặt chẽ các dự án chuyển mục đích sử dụng rừng. Rà soát, bố trí phương tiện, thiết bị chữa cháy, xây dựng, lắp đặt hệ thống biển báo, biển cấm.

Bố trí lực lượng thường trực 24/24h tại các chốt, trạm chỉ huy PCCC rừng trong các tháng thời tiết nắng nóng gay gắt, khô hanh diễn ra trên diện rộng, nguy cơ cháy rừng cao. Chủ tịch UBND các quận, huyện chịu trách nhiệm về cháy rừng, phá rừng do hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng gây ra thuộc phạm vi, địa bàn quản lý…

Sở NN&PTNT tham mưu cho UBND TP kiện toàn, tăng cường hoạt động Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững thành phố; rà soát, kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Chi cục Kiểm lâm theo quy định.

Phối hợp với các sở, ngành đôn đốc, hướng dẫn các địa phương, chủ rừng triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp, cơ chế, chính sách trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, PCCC rừng…

CATP chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, lực lượng Công an các quận, huyện thực hiện tốt quy chế phối hợp trong công tác quản lý, bảo vệ, PCCC rừng. Trực tiếp điều tra, tiếp nhận điều tra làm rõ nguyên nhân, đối tượng gây cháy rừng, phá rừng, lấn chiếm rừng làm ảnh hưởng đến sự sinh trưởng, phát triển của cây rừng, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về quản lý, bảo vệ, PCCC rừng theo thẩm quyền.

Giám đốc Vườn Quốc gia Cát Bà và các chủ rừng có trách nhiệm quản lý, bảo vệ diện tích rừng được giao; phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, tổ chức đoàn thể thường xuyên tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng dân cư sống gần rừng tích cực tham gia quản lý, bảo vệ, PCCC rừng; xây dựng, tổ chức các phương án quản lý rừng bền vững, phương án PCCC rừng…

KC

Nguồn. ANHP

Tiện ích thông tin
QR Code
QR CODE: Tăng cường bảo vệ, PCCC rừng
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác