Print Thứ Năm, 27/02/2020 16:36 Gốc

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về an toàn thực phẩm tại Thông báo kết luận số 41/TB-VPCP ngày 05/02/2020 của Văn phòng Chính phủ, Uỷ ban nhân dân thành phố vừa có Văn bản yêu cầu các cơ quan, địa phương, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý của thành phố thực hiện một số nhiệm vụ.

Cụ thể, yêu cầu Sở Y tế tích cực chủ động tham mưu, đề xuất với Uỷ ban nhân dân thành phố về công tác chỉ đạo, điều hành việc bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố; tập trung nguồn lực bảo đảm tuyệt đối an toàn thực phẩm phục vụ Đại hội Đảng các cấp và các lễ hội, hội nghị, hội thảo, sự kiện lớn trên địa bàn thành phố trong năm 2020. Tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm về an toàn thực phẩm, không để thực phẩm kém chất lượng, không bảo đảm an toàn lưu thông ra thị trường.

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tập trung phát triển các vùng nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn đáp ứng nhu cầu tiêu dùng thực phẩm an toàn cho người dân thành phố. Quản lý chặt chẽ các cơ sở kinh doanh thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y, hoá chất bảo vệ thực vật, cơ sở giống cây trồng, vật nuôi, đặc biệt là các cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ.

Sở Công thương và Cục Quản lý thị trường thành phố phối hợp chặt chẽ, ngăn chặn và xử lý kịp thời các sản phẩm thực phẩm không bảo đảm chất lượng lưu thông trên thị trường.

Các Sở, ngành, đơn vị liên quan cần tích cực triển khai các biện pháp cụ thể, thiết thực trong việc bảo đảm an toàn thực phẩm theo chức năng, nhiệm vụ được giao; xác định nhiệm vụ bảo đảm an toàn thực phẩm là nhiệm vụ chung của tất cả các cấp chính quyền và người dân thành phố. Tất cả vì mục tiêu bảo đảm sức khoẻ bền vững cho người dân thành phố và vì một thành phố Hải Phòng hiện đại, an toàn, văn minh.

Tài liệu đính kèm tải tại đây 1259-UBND-VX.signed

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác