Print Thứ Năm, 03/03/2022 11:40 Gốc

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc tăng cường bảo đảm an toàn thông tin cá nhân trên môi trường mạng theo quy định của Luật An toàn thông tin mạng, ngày 03/3/2022, Sở Thông tin và Truyền thông vừa ban hành văn bản số 317/STTTT-CNTT đề nghị Sở, ngành thành phố, Ủy ban nhân dân các quận, huyện triển khai thực hiện một số nội dung trong tăng cường bảo đảm an toàn thông tin cá nhân trên mạng.

Theo đó, các đơn vị tăng cường triển khai các giải pháp kỹ thuật, giải pháp quản lý và chính sách về bảo đảm an toàn thông tin cá nhân trên môi trường mạng theo Luật An toàn thông tin mạng và các văn bản pháp luật có liên quan, gồm:

– Thực hiện các quy định về gửi thông tin theo quy định tại Điều 10, Luật An toàn thông tin mạng.

– Tuân thủ các nguyên tắc bảo vệ thông tin cá nhân trên mạng theo quy định tại Điều 16, Luật An toàn thông tin mạng.

– Triển khai đầy đủ các quy định về “Thu thập và sử dụng thông tin cá nhân” theo Điều 17; “Cập nhật, sửa đổi và hủy bỏ thông tin cá nhân” theo Điều 18 và “Bảo đảm an toàn thông tin cá nhân trên mạng” theo Điều 19, Luật An toàn thông tin mạng.

Đồng thời, quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện xây dựng hồ sơ đề xuất cấp độ (gửi kèm hướng dẫn chi tiết) và triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ đối với các hệ thống thông tin có xử lý thông tin riêng, thông tin cá nhân. Thời gian hoàn thành trước 20/3/2022 để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố và Bộ Thông tin và Truyền thông.

Sở Thông tin và Truyền thông cử Ông Hứa Song Toàn (chuyên viên phòng Công nghệ thông tin, số điện thoại 091.3246622) là đầu mối phối hợp, trao đổi thông tin.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Tăng cường bảo đảm an toàn thông tin cá nhân trên mạng
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác