Print Thứ Ba, 15/02/2022 16:49 Gốc

Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư số 02/2022/TT-BNV hướng dẫn thực hiện điều chỉnh tăng mức trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc.

Theo Thông tư số 02/2022/TT-BNV, từ ngày 01/01/2022, cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 130-CP ngày 20/6/1975 của Hội đồng Chính phủ và Quyết định số 111-HĐBT ngày 13/10/1981 của Hội đồng Bộ trưởng sẽ được điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng (theo quy định tại Điều 2 Nghị định số 108/2021/NĐ-CP của Chính phủ).

Cụ thể, tăng thêm 7,4% mức trợ cấp hàng tháng trên mức trợ cấp được hưởng tại thời điểm tháng 12/2021 theo công thức: Mức trợ cấp hằng tháng được hưởng từ ngày 01/01/2022 = Mức trợ cấp được hưởng tại thời điểm tháng 12/2021 x 1,074.

Tăng 7,4% mức trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc.

Mức trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc sau khi điều chỉnh theo quy định mà thấp hơn 2.500.000 đồng/tháng được: Tăng thêm 200.000 đồng/người/tháng đối với người có mức trợ cấp hằng tháng dưới 2.300.000 đồng/người/tháng; tăng lên bằng 2.500.000 đồng/người/tháng đối với người có mức trợ cấp hằng tháng từ 2.300.000 đồng/người/tháng đến dưới 2.500.000 đồng/người/tháng.

Mức trợ cấp hằng tháng được hưởng từ ngày 01/01/2022 (đã làm tròn số) đối với cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc như sau: Trường hợp nguyên là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã, 2.473.000 đồng/tháng; nguyên là Phó Bí thư, Phó Chủ tịch, Thường trực Đảng ủy, Ủy viên Thư ký UBND, Thư ký HĐND xã, Xã đội trưởng, Trưởng công an xã, 2.400.000 đồng/tháng; đối với các chức danh còn lại, 2.237.000 đồng/tháng.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/03/2022.

Ngọc Hà

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Tăng 7,4% mức trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác