Print Thứ Bảy, 26/01/2019 18:17

Trong tháng 4, toàn thành phố chi BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) với số tiền là 803,881 tỷ đồng cho 352.145 lượt người, lũy kế 3.153,239 tỷ đồng cho 1.321.919 lượt người, tăng 434,534 tỷ đồng, bằng 16% so với cùng kỳ năm trước.

 Trong đó, chi BHXH 654,436 tỷ đồng cho 168.047 người, lũy kế 2.547,930 tỷ đồng cho 657.561 người, tăng 292,632 tỷ đồng (12,97%) so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, chi từ nguồn ngân sách nhà nước 174,225 tỷ đồng cho 64.086 người, lũy kế 696,140 tỷ đồng cho 257.201 người. Chi từ nguồn quỹ BHXH 468,932 tỷ đồng cho 99.439 lượt người, lũy kế 1.799,712 tỷ đồng cho 379.828 lượt người. Chi trợ cấp BHTN 11,279 tỷ đồng cho 4.522 người, lũy kế 52,078 tỷ đồng cho 20.532 người.

Chi BHYT 149,445 tỷ đồng cho 184.098 lượt bệnh nhân; lũy kế 605,309 tỷ đồng cho 664.358 lượt bệnh nhân, tăng 141,902 tỷ đồng (30,62%) so với cùng kỳ năm trước.

BH –  Báo an ninh Hải Phòng ngày 10/06/2018

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Tăng 434,534 tỷ đồng chi bảo hiểm
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác