Print Thứ Bảy, 06/07/2019 16:25

Tại kỳ họp thứ 9 (bất thường) HĐND quận Đồ Sơn khóa V (nhiệm kỳ 2016 – 2021) vừa qua, các đại biểu HĐND quận đã thảo luận và biểu quyết tán thành chủ trương nhập phường Vạn Sơn và phường Ngọc Hải.

Theo phương án của UBND quận Đồ Sơn, tên phường mới hình thành sau sắp xếp là “Hải Sơn”, với tổng diện tích 5,7231 km2, dân số hơn 14,049 người. Địa giới hành chính của phường mới sẽ giáp với các đơn vị: phường Ngọc Xuyên, phường Vạn Hương và phía Đông giáp biển. Trụ sở làm việc của cơ quan Đảng, HĐND, UBND, MTTQ và các tổ chức đoàn thể của phường mới dự kiến sử dụng trụ sở phường Ngọc Hải hiện nay.

Trước đó, UBND quận Đồ Sơn đã chỉ đạo UBND các phường Vạn Sơn và phường Ngọc Hải tổ chức họp vận động tuyên truyền, kết hợp lấy ý kiến nhân dân về phương án nhập 2 phường. Kết quả lấy ý kiến cử tri cho thấy sự đồng thuận cao trong nhân dân, cụ thể đã có 5.457/5.473 cử tri phường Ngọc Hải đồng ý, đạt tỷ lệ 99,71%; 4.086/4.267 cử tri phường Vạn Sơn đồng ý, đạt tỷ lệ 95,76%.

LHT

Nguồn. haiphong.gov.vn

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Tán thành chủ trương nhập phường Vạn Sơn và phường Ngọc Hải (quận Đồ Sơn)
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác