Print Thứ Bảy, 26/01/2019 16:39

UBND
thành phố vừa có thông báo kết
luận của Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng về vận tải hành khách qua phà
Gót đến thị trấn Cát Bà. Theo đó, ngày 30/1, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn
Tùng chủ trì cuộc họp về phương án tổ chức vận tải hành khách công cộng bằng xe
buýt trên địa bàn huyện Cát Hải. Dự họp có lãnh đạo huyện Cát Hải và Sở Giao
thông vận tải.

Sau khi nghe lãnh đạo Sở Giao
thông vận tải báo cáo, ý kiến của lãnh đạo huyện Cát Hải, Chủ tịch UBND thành
phố kết luận: tạm thời cho phép các phương tiện xe khách từ 12 chỗ ngồi trở lên
lưu thông qua phà Gót đến thị trấn Cát Bà.

Giao Sở Giao thông vận tải
thông báo nội dung trên trên các phương tiện thông tin đại chúng; nghiên cứu
lập phương án vận chuyển hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn huyện
Cát Hải, báo cáo UBND thành phố trong tháng 3/2018.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Tạm thời cho phép các phương tiện xe khách từ 12 chỗ ngồi trở lên lưu thông qua phà Gót đến thị trấn Cát Bà
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác