Print Thứ Hai, 26/04/2021 16:07 Gốc

Tầm quan trọng của công tác thông tin tuyên truyền trên loa truyền thanh kỹ thuật số, về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và cuộc bầu cử hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Tầm quan trọng của công tác thông tin tuyên truyền trên loa truyền thanh kỹ thuật số về công tác bầu cử
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác