Print Thứ Bảy, 20/04/2019 10:16

Việc Chính phủ ban hành Nghị định 23/2018/NĐ-CP quy định về Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc đã tạo hành lang pháp lý thuận lợi nhằm mở rộng diện tham gia Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc.

Nghị định này giúp nâng cao nhận thức của các tổ chức, cá nhân trong công tác phòng ngừa rủi ro, tuân thủ các quy định PCCC, đẩy nhanh công tác kết quả giám định. Đồng thời đây là yếu tố góp phần tạo điều kiện để các doanh nghiệp bảo hiểm bồi thường nhanh chóng, kịp thời, đầy đủ hơn, giúp cho tổ chức, cá nhân khôi phục đời sống, sản xuất kinh doanh.

Theo quy định, các cơ quan, tổ chức và cá nhân có nguy hiểm về cháy nổ phải mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc và đã có quy định chế tài xử phạt về việc giám sát, tuân thủ việc tham gia bảo hiểm cháy nổ bắt buộc. Tuy nhiên, vì nhiều nguyên nhân, các đơn vị, cơ sở thuộc diện phải mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc vẫn chưa những vẫn chưa tham gia còn tồn tại khá nhiều. 

Trừ trường hợp cơ sở chưa được nghiệm thu về PCCC theo quy định pháp luật; cơ sở không có biên bản kiểm tra an toàn về PCCC của cơ quan Cảnh sát PCCC hoặc biên bản kiểm tra đã quá thời hạn quy định; cơ sở đang bị tạm đình chỉ hoặc đình chỉ hoạt động do vi phạm quy định về PCCC thì các cơ sở thuộc diện phải mua Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc không mua thì sẽ bị phạt tiền theo quy định.

MP

Nguồn. ANHP

Tiện ích thông tin
QR Code
QR CODE: Tầm quan trọng của Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác